bielsko biała ponad co to znaczy

Co to jest Bielsko- Biała: ponad 9 mln na modernizację. Co znaczy: modernizację Szpital Ogólny w.

Czy przydatne?

Bielsko- Biała: ponad 9 mln na modernizację definicja

Co znaczy:

Przebudowa szpitalaBielsko- Biała: powyżej 9 mln na modernizację

Szpital Ogólny w Bielsku Białej dostał dofinansowanie z urzędu miasta na modernizację. Prace dotyczą budynku mieszczącego się na ul. Emilii Plater. Szacunkowy wydatek netto całej inwestycji wyniesie 9,3 mln zł. Środki te pochodzą kompletnie z urzędu gminy.
Prace zaczną się już w 2010 roku. Trwający przetarg dotyczy robót budowlanych, i robót z zakresu instalacji wodno kanalizacyjnych, elektrycznych, i instalacji gazowych. Precyzyjna stawka będzie znana juz po rozstrzygnięciu przetargu. Inwestycja potrwa 15 miesięcy. Oferty można było składać do dnia 27 lipca 2010 roku . W zmodernizowanym budynku powstaną sale połączone z łazienkami. Po przebudowie w budynku znajdzie się w sumie 75 łóżek przeznaczonych do opieki paliatywnej i długoterminowej, w miejsce dotychczasowych 30. W dalszej perspektywie planowana jest również termomodernizacja budynku. Jeżeli chodzi o termomodernizację będziemy się starać o dofinansowanie z będziemy się starać o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W sumie urząd miasta pośrodku kilku lat modernizacji szpitala przeznaczył na ten cel ok. 50 mln zł. Wskutek prac remontowo- budowlanych przebudowano sale operacyjne, oddziały chirurgii, anestezjologii, wewnętrzny, neurologiczny kardiologiczny i ginekologiczno-położniczy czy pracownię diagnostyki obrazowej. Zakupiono również konieczny sprzęt. Szpital Ogólny w Bielsku Białej jest organizacyjnie młodą jednostką powstałą w październiku 1998 roku. dotychczasowy Wojewódzki Szpital Zespolony w Bielsku-Białej został podzielony na trzy niezależne Szpitale. Szpital Ogólny, który w obecnej postaci zlokalizowany jest w obiektach przy ul. Wyspiańskiego 21 i przy ul. Emilii Plater 17. Szpital uzyskał status samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i jako taki zaczął realizacje statutowej działalności, a więc lecznictwa, profilaktyki, nauki i promocji zdrowia. W obrębie szpitala funkcjonują następujące Oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, ginekologiczno położniczy, kardiologii, neurologiczny, noworodkowy, wewnętrzny i pielęgnacyjno opiekuńczy.


Czym jest Bielsko- Biała: ponad 9 mln znaczenie w Leczenie B .