biomaxima połączenie polab co to znaczy

Co to jest Biomaxima S.A.: połączenie z Polab sp. z o.o.. Co znaczy: Spółka akcyjna: połączenie z.

Czy przydatne?

Biomaxima S.A.: połączenie z Polab sp. z o.o. definicja

Co znaczy:

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączeniaBiomaxima Spółka akcyjna: połączenie z Polab sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd biotechnologicznej firmy Biomaxima zawiadomił swoich akcjonariuszy o zamiarze połączenie ze firmą zależną Polab. Polab tp dostawca testów diagnostycznych, materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu medycznego.
Połączenie to będzie następnym etapem przejęcia poprzez Biomaximę firmy Polab. Jest on o powiązane z planami BioMaximy dotyczącymi konsolidacji rynku i akwizycji. Dzięki połączeniu obu firm Biomaxima chce osiągnąć korzyści ekonomiczne, takie jak uporządkowanie organizacyjne w dziedzinie przedstawicieli handlowych, logistyki i zamówień publicznych i obniżenie wydatków funkcjonowania

Spółka Polab Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością , obecna na rynku od 1999 r.
Spółka jest wyłącznym dystrybutorem produktów do diagnostyki laboratoryjnej włoskiej spółki Biosigma srl. BioMaxima jest polską spółką działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro. BioMaxima jest także dystrybutorem produktów światowych spółek diagnostycznych jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Dirui.
Spółka zaopatruje blisko 1800 laboratoriów w Polsce w te wytwór, które eksportuje także na rynki Litwy, Łotwy, Rumunii, Francji.

BioMaxima szacuje, iż w roku 2011 przychody firmy wyniosą 11,3 mln zł a ok. 1 mln złotych zysk netto. Prognoza uwzględnia planowane połączenie ze firmą Polab Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością , Na prognozy mają także wpływ wygrane postępowania przetargowe, które w 2010 roku są o 66 proc. wyższe niż w 2009 jest to o kwotę blisko 1,5 mln zł i w zdecydowanej większości będą wykonywane w 2011 r.


Czym jest Biomaxima S.A.: połączenie z znaczenie w Leczenie B .