otwarcie kids centrum co to znaczy

Co to jest BMK: otwarcie BMK Kids i Centrum Rehablitacji. Co znaczy: Centrum Rehablitacji spółka.

Czy przydatne?

BMK: otwarcie BMK Kids i Centrum Rehablitacji definicja

Co znaczy:

Nowe oferta spółki szkoleniowejBMK: otwarcie BMK Kids i Centrum Rehablitacji

spółka BMK z Wrocławia prowadząca działalność szkoleniową i konsultingową otworzyła Centrum Rozwoju i Nauki Dziecka BMK Kids i Centrum Rehabilitacji. W planach jest dalszy postęp usług medycznych.
Centrum rehabilitacji powstało przy ulicy Prostej we Wrocławiu. Pierwsi pacjenci zostali tutaj przyjęci w grudniu 2010 roku. Prace powiązane z przygotowaniem kompleksowej oferty mają się zakończyć w I kwartale 2011 roku.

BMK Kids działa w placówce przy ulicy Przyjaźni 66 we Wrocławiu. Kluczowym celem działalności Centrum jest troska o zdrowie dzieci i młodzieży i "mądra" organizacja czasu wolnego. Placówka oferuje także usługi w dziedzinie rehabilitacji czy logopedii. Centrum Rehablitacji oferuje usługi w dziedzinie rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej i rehabilitacji po urazach sportowych. Wszystkie usługi są komercyjne.

>>spółka BMK rozpoczęła własną działalność w 2002 roku koncentrując się na usługach szkoleniowych w dziedzinie metod i technik rehabilitacji medycznej.
>>>spółka przeprowadziła kilkaset kursów i szkoleń, gdzie wzięło udział powyżej 10 000 osób. Sporym wsparciem dla osiągnięcia założonych celów było pozyskanie poprzez BMK dofinansowania ze środków UE na prowadzenie działalności edukacyjnej. Pozwoliło to na zrealizowanie w latach 2006-2010 3 sporych projektów, w ramach których wykładowcy między innymi z Polski, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii i USA, przekazali polskim fizjoterapeutom i lekarzom wiedzę na temat głownych światowych metod i technik rehabilitacyjnych. Od kwietnia 2010 roku
>>>>spółka posiada swoje Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne zaopatrzone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i środki audiowizualne, pozwalające na równoczesne prowadzenie 4 kursów.

W roku 2009 w celu poprawy przejrzystości oferty powstały 4 zasadnicze linie produktowe: fizjoterapia i rehabilitacja, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki medycyny sportowej, ratownictwo medyczne, wspomaganie rozwoju dziecka (BMK Kids) i - działalność doradcza dla spółek działających w branży medycznej (Medical Consulting House). W ramach każdej z nich prowadzona jest działalność naukowa (raporty, opracowania, współpraca z ośrodkami akademickimi), szkoleniowa i doradcza.

W planach spółki na rok 2011 priorytetem jest wzbogacenie oferty już funkcjonujących jednostek, ciągła poprawa jakości świadczonych usług i rozpoczęcie prac nad wdrożeniem zintegrowanego mechanizmu kierowania obejmującego nie tylko wymogi normy ISO 9001:2008 ale również bezpieczeństwo pracy i aspekty środowiskowe naszej działalności.Czym jest BMK: otwarcie BMK Kids i znaczenie w Leczenie B .