brak przepów wykonawczych co to znaczy

Co to jest Brak przepisów wykonawczych hamuje decyzje. Co znaczy: regulaminów wykonawczych hamuje.

Czy przydatne?

Brak przepisów wykonawczych hamuje decyzje definicja

Co znaczy:

Arkadiusz Michalak, dyrektor szpitala w SławnieBrak regulaminów wykonawczych hamuje decyzje

Szpital powiatowy w Sławnie jest w trudnej sytuacji finansowej. Analizujemy ewentualne przekształcenie placówki w spółkę, lecz decyzji nie podejmiemy bez regulaminów wykonawczych do Ustawy o działalności leczniczej – informuje Arkadiusz Michalak, dyrektor sławieńskiej placówki.
- Na razie jakiekolwiek decyzje w sprawie ewentualnego przekształcenia szpitala w Sławnie nie zostały podjęte. Co prawda, w czerwcu br. została podjęta uchwała z analizą kierunków dalszego działania naszego szpitala. Jest w niej mowa o wariancie przekształcenia szpitala w spółkę ze 100 procent udziałem samorządu. Jednak po wejściu w życie ustawy o działalności leczniczej temat ten musi być ponownie przeanalizowany, zanim zostaną podjęte konkretne decyzje - ocenia Arkadiusz Michalak.


- Tu jednak pojawia się następny problem, ponieważ nie ma regulaminów wykonawczych do tej ustawy. To hamuje przeprowadzenie skutecznej analizy, dzięki której moglibyśmy być pewni, iż przekształcenie w spółkę byłoby dla szpitala w Sławnie korzystne. Trzeba jednak przyznać, iż placówka, którą kieruję jest w trudnej sytuacji finansowej. Mamy dług, a na koniec roku przewidujemy stratę. Staramy się wdrażać program restrukturyzacyjny opierający między innymi na redukcji personelu technicznego i planach poszerzenia działalności o dodatkowe poradnie specjalistyczne. Negocjujemy również z NFZ powiększenie kontraktu – dodaje Arkadiusz Michalak.


Zdaniem dyrektora szpitala w Sławnie, działanie w formie firmy przynosi korzyści. - Łatwiej jest reagować na zapotrzebowanie rynku, ponadto można wprowadzić usługi komercyjne, co daje dodatkowe źródło dochodu. Główna jest jednak właściwa wycena procedur medycznych poprzez NFZ – podkreśla Arkadiusz Michalak.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymi dyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Brak przepisów wykonawczych znaczenie w Leczenie B .