brak systemu oceny co to znaczy

Co to jest Brak systemu oceny laboratoriów. Co znaczy: oceny laboratoriów minimalizuje się liczba.

Czy przydatne?

Brak systemu oceny laboratoriów definicja

Co znaczy:

Coraz więcej diagnostyki w outsourcinguBrak mechanizmu oceny laboratoriów

minimalizuje się liczba laboratoriów publicznych, a powiększa liczba niepublicznych – przeważnie w wyniku outsourcingu laboratoriów publicznych poprzez spółki zewnętrzne niż w skutek tworzenia zupełnie nowych jednostek. Równocześnie nie ma krajowego mechanizmu oceny pracy laboratoriów.
Ewa ŚwiątkowskaAutor: Ewa ŚwiątkowskaW ewidencji Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych liczba zarejestrowanych laboratoriów medycznych wynosi 2579 z czego 1111 to laboratoria niepubliczne. Na rynku świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej funkcjonują podmioty, które tworzą tzw sieci laboratoriów medycznych na terenie naszego państwie. Jednak sam rynek usług diagnostycznych jest znacząco rozdrobniony. W ekipie 2600 laboratoriów medycznych ok. 30 procent stanowią małe laboratoria zarówno pod względem liczby personelu fachowego, jak i liczby realizowanych badań w skali roku. Odmiennie ocenia się w tej ekipie małe laboratoria wykonujące regularnie wysokospecjalistyczne badania. Równocześnie w Polsce nie funkcjonuje żaden mechanizm państwowej, czy także krajowej oceny wiarygodności medycznych laboratoriów diagnostycznych, który skutkowałby przez licencjonowanie czy certyfikację faktycznym nadawaniem uprawnień do wykonywania ustalonych badań laboratoryjnych. Jako potwierdzenie wdrożonego i nadzorowanego mechanizmu jakości laboratorium może uzyskać akredytację niezależnego organu jakim jest Polskie Centrum Akredytacji, chociaż na liście Centrum znajduje się mało jednostek posiadających akredytację z gatunku medycznych laboratoriów diagnostycznych działających na ogólnie dostępnym rynku usług. Przeważają laboratoria, pracownie z lokalizacją w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Akredytacja jest dobrowolna, a nie obowiązkowa i wiąże się z określonymi nakładami finansowymi. W Polsce funkcjonują dwa państwowe ośrodki ( Centralny Ośrodek Badań jakości w Diagnostyce laboratoryjnej w Łodzi i Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w W-wie prowadzące bezpłatne dla laboratoriów ogólnokrajowe międzylaboratoryjne programy badań porównawczych dla podstawowych typów badań laboratoryjnych. Ten mechanizm tak zwany międzylaboratoryjnej kontroli zewnętrznej jest dla laboratoriów medycznych obowiązkowy. To jest mechanizm cyklicznych programów kontrolnych kilka razy w roku. Jednak wyniki uzyskiwane w takich sprawdzianach nie są fundamentem w momencie obecnej do oceny pracy laboratoriów i nie to jest mechanizm, który eliminuje z rynku świadczeń laboratoryjnych te jednostki, które są niewiarygodne. Niezależnie od tych programów krajowych, część laboratoriów bierze udział w komercyjnych międzynarodowych programach porównawczych oceniających wyniki realizowanych badań laboratoryjnych obejmujących regularnie pełen zakres badań podstawowych jak i specjalistycznych i prowadzonych z większą częstotliwością ( na przykład co 2 tygodnie ). Z racji na wydatki powiązane z udziałem w takich programach przeważnie dotyczą one ekipy sporych laboratoriów wykonujących sporą liczbę badań albo pracowni wykonujących badania wysokospecjalistyczne.


Czym jest Brak systemu oceny znaczenie w Leczenie B .