brzesko rozbudowa hospicjum co to znaczy

Co to jest Brzesko: Rozbudowa hospicjum za 1,9 mln zł. Co znaczy: hospicjum za 1,9 mln zł Powiatowy.

Czy przydatne?

Brzesko: Rozbudowa hospicjum za 1,9 mln zł definicja

Co znaczy:

Dotacja unijna na opiekę paliatywnąBrzesko: Rozbudowa hospicjum za 1,9 mln zł

Powiatowy Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy będzie prowadził hospicjum, które zostanie rozbudowane za 1,9 mln zł. Projekt mający na celu poprawę dostępności do hospicjum otrzyma dofinansowanie unijne w wysokości 1,3 mln zł, co stanowi 70 procent wydatków inwestycji.
Inwestycja dofinansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego obejmie prace budowlano - modernizacyjne, dostosowujące II piętro budynku Powiatowego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego do wymogów fachowych i sanitarnych, a również zakup niezbędnego wyposażenia medycznego i pomocniczego. Przeprowadzone zostaną prace remontowo - budowlane, instalacyjne, elektryczne, zakupiony sprzęt medyczny i pomocniczy i wyposażenie hospicjum, odnowiony dźwig - winda. Rozbudowy hospicjum dokona miejscowa spółka Zurbis.

Celem zakładu jest zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji i rehabilitacji dla osób nie wymagających hospitalizacji. Pow. brzeski zajmuje region 590 km kw., na którym zamieszkuje blisko 90 tyś. mieszkańców. W skład jego wchodzi 7 gmin. Jedno miejsce hospicyjne powinno przypadać na kilka tys. mieszkańców.

Wg danych Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego w grudniu 2008 roku w Polsce funkcjonowało łącznie 648 ośrodków opieki paliatywno-hospicyjnej w następującej strukturze: 176 poradnie medycyny paliatywnej, 60 hospicja stacjonarne, 296 hospicja domowe, 68 oddziały medycyny paliatywnej w szpitalach, 34 zespoły opieki domowej dla dzieci, 4 szpitalne zespoły wspierające, 10 oddziałów dziennych.


Czym jest Brzesko: Rozbudowa hospicjum znaczenie w Leczenie B .