wydzierżawienia budynek co to znaczy

Co to jest Budynek do wydzierżawienia. Co znaczy: wydzierżawienia Szpital MSWiA w Łodzi planuje.

Czy przydatne?

Budynek do wydzierżawienia definicja

Co znaczy:

Łódzki Szpital MSWiA szuka źródeł przychoduBudynek do wydzierżawienia

Szpital MSWiA w Łodzi planuje dzierżawę jednego z obiektów szpitalnych. Budynek zostanie zwolniony pośrodku najbliższego miesiąca. Funkcjonujące w nim poradnie zostaną przeniesione do wyremontowanych pomieszczeń.
Budynek, który opuszczają poradnie, to przedmiot, który został wybudowany w roku 1908 poprzez parafię ewangelicką. Jest zabytkiem, dlatego szpital ma ograniczone możliwości inwestowania.

- Modernizacja tego obiektu kosztowałaby ok. 10 mln zł, a gdyż i tak nie można w nim zainstalować windy, nigdy nie będzie spełniać wymagań placówki medycznej - mówi Robert Starzec, dyrektor szpitala. - gdyż w naszym nowszym obiekcie mieliśmy dużo niewykorzystanej powierzchni, zdecydowaliśmy o przeniesieniu tam poradni podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych. gdyż budynek ten nie jest w tej chwili szpitalowi potrzebny, zdecydujemy najprawdopodobniej o jego wydzierżawieniu.

W modernizacje pomieszczeń w nowszej części budynku szpitala, która została wybudowana w roku 1973, szpital zainwestował ok. 12 mln zł. Wyremontowana została izba przyjęć, rejestracja, doposażoony został zakład radiologii, gdzie aktualnie trwają prace remontowe. Szpital rozwinął również nowe usługi - utworzył oddział chirurgii naczyniowej, rozbudował dział rehabilitacji z basene. Dzięki inwestycjom placówka chce poprawić jakość świadczonych usług i zaoferować usługi komercyjne.

Szpital dysponuje powyżej 200 łóżkami. Oferuje fundamentalną opiekę zdrowotną, konsultacje specjalistyczne, diagnostykę (laboratorium, tomografia, rezonans), rehablitację. Od lipca w placówce będzie działać pracownia PET-CT, prowadzona poprzez firmę Voxel. Szpital zabezpiecza potrzeby medyczne pracowników resortowych, a również jest otwarty dla wszystkich pacjentów (www.zoz-mswia-lodz.pl).


Czym jest Budynek do wydzierżawienia znaczenie w Leczenie B .