bydgoszcz szpital poszukuje co to znaczy

Co to jest Bydgoszcz: szpital poszukuje pożyczki. Co znaczy: poszukuje pożyczki Szpital.

Czy przydatne?

Bydgoszcz: szpital poszukuje pożyczki definicja

Co znaczy:

kapitał na poprawę płynności finansowejBydgoszcz: szpital poszukuje pożyczki

Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy ma łączną stratę w wysokości 126 mln zł. Utrata po trzech kwartałach 2010 roku wyniosła około 24 mln zł. Placówka zamierza pozyskać do 50 mln zł z pożyczki na poprawę płynności finansowej. Pytania w kwestii postępowania zadała jedna spółka.


spółka prosiła o sprawozdanie finansowe za cały 2010 rok i o przepływy finansowe. Uzyskała wiadomości za trzy kwartały 2010 roku. Szpital odpowiedział również, iż nie jest zobowiązany do sporządzania rachunku przepływów finansowych. Placówka ma utworzone rezerwy i rezerwy na zobowiązania w wysokości 152 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe po trzech kwartałach 2010 roku wynoszą 139 mln zł. Przychody po trzech kwartałach 2010 roku wyniosły 173,68 mln zł.

>kapitał mają być pożyczone na 120 miesięcy, a więc 10 lat. Zabezpieczeniem ma być weksel własny in blanco, cesja praw z kontraktu z NFZ. Szpital Uniwersytecki nr1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy jest największym wysokospecjalistycznym ośrodkiem medycznym w regionie. Szpital posiada w swojej strukturze organizacyjnej 23 kliniki i 3 oddziały, o łącznej liczbie 940 łóżek, 6 zakładów diagnostycznych i 62 poradnie specjalistyczne, zapewniając swoim pacjentom wszechstronną opiekę medyczną. Rocznie przyjmowanych jest do szpitala ok. 35 tys. pacjentów i udzielanych jest ok. 200 tys. porad specjalistycznych. Szpital bierze udział w realizacji zadań dydaktycznych i naukowo-badawczych Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi 221 mln zł, w tym na leczenie szpitalne przeznaczone jest około 195 mln zł. Umowy o największej wartości obejmują świadczenia z zakresu kardiologii – łącznie 42 mln zł, chirurgii ogólnej – 11 mln zł, onkologii klinicznej dziecięcej i immunologii dziecięcej – 10 mln zł i anestezjologii i intensywnej terapii – 10 mln zł. Świadczenia z zakresu kardiochirurgii mają wartość 16 mln zł, a neurochirurgii – 9,5 mln zł

Czym jest Bydgoszcz: szpital poszukuje znaczenie w Leczenie B .