centrum kolejce co to znaczy

Co to jest Centrum SM w kolejce po 1,5 mln zł. Co znaczy: kolejce po 1,5 mln zł Rozbudowa i.

Czy przydatne?

Centrum SM w kolejce po 1,5 mln zł definicja

Co znaczy:

Owarcie Centrum Jana Pawła II w maju 2010Centrum SM w kolejce po 1,5 mln zł

Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Bornym Sulinowie o wartości 2,1 mln zł po konsultacjach socjalnych została umieszczona liście projektów najważniejszych województwa zachodniopomorskiego. Być może, iż inwestycja otrzyma dofinansowanie unijne. Stara się o 1,5 mln zł.


Projekt bazuje na rozbudowie istniejącego Centrum o nową powierzchnię przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych.

Nowe pomieszczenia zostaną zaopatrzone w konieczne umeblowanie i sprzęt, co pozwoli na powiększenie ilości miejsc pobytowych dla osób niepełnosprawnych. Aktualnie ośrodek dysponuje 35 miejscami, co decyduje o możliwościach jednorazowej rehabilitacji tylko takiej ilości chorych. Wskutek realizacji projektu liczba miejsc zwiększy się o 20. powiększenie powierzchni ma bazować na przebudowie poddasza przylegającego do ośrodka budynku ZOZ –u w Bornem Sulinowie. Centrum i ZOZ są częścią kompleksu budynków dawnego szpitala wojsk radzieckich.

Centrum im. Jana Pawła II zostanie formalnie otwarte 26 maja 2010 roku, aczkolwiek działa już 3 lata.

Centrum mieści się w czterokondygnacyjnym budynku o pow. całkowitej 2207,6 m2. Podzielone jest na część rehabilitacyjno-leczniczą i mieszkalno-rekreacyjną gdzie jednokrotnie może przebywać do 43 osób.

Posiada basen, kriokomorę, sale kinezyterapii, fizykoterapii, terapii zajęciowej, muzykoterapii, terapii ręki, które zaopatrzone są w nowoczesny sprzęt.

Część mieszkalno-rekreacyjna jest pozbawiona barier architektonicznych i zaopatrzona w wysokim standardzie. Inwestycja ta została ukończona w całości ze środków publicznych. XCentrum prowadzi rehabilitację medyczna i socjalną.

Wydatek pobytu czterotygodniowego w NZOZ Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie wynosi 2050,00 zł od 1 stycznia 2010r.. Wymieniona stawka pokrywa wyżywienie, nocleg i opiekę całodobową, nie uwzględnia z kolei rehabilitacji, która w pełni finansowana jest poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Czym jest Centrum SM w kolejce po 1,5 znaczenie w Leczenie C .