deloitte wątpliwości co to znaczy

Co to jest Deloitte: wątpliwości dotyczące uslug pomocniczych. Co znaczy: wątpliwości dotyczące.

Czy przydatne?

Deloitte: wątpliwości dotyczące uslug pomocniczych definicja

Co znaczy:

Nowe regulaminy w kwestii VAT-u w słuzbie zdrowiaDeloitte: wątpliwości dotyczące uslug pomocniczych

Przez wzgląd na wejściem w życie 1 kwientia br. nowelizacji Ustawy o VAT wątpliwości odnośnie ewentualnego zwolnienia budzą tak zwany usługi pomocnicze w outsourcingu działalności niemedycznej. Zlecanie usług medycznych poprzez jedną placówkę medyczną drugiej jest zwolnione z VAT.


W opinii specjalistów z spółki Deloitte, obecne brzmienie regulaminów prawa odnośnie outsourcingu usług niemedycznych dla placówek ochrony budzi wątpliwości, czy usługi te w dalszym ciągu objęte są podatkiem VAT. Jednak intencją ustawodawcy nie było różnicowanie branż i w rezultacie zwolnienie placówek medycznych z naliczania podatku VAT od tych usług. Dodatkowo regulaminy polskie nie są zgodne z przepisami unijnymi, co mogłoby prowadzić do zakwestionowania zwolnienia. Dlatego placówki medyczne powinny w dalszym ciągu naliczać podatek VAT od usług outsourcowanych. Wątpliwości budzą usługi pomocnicze towarzyszące, na przykład karmienie pacjentów, wynoszenie odpadków po zabiegu, czy ścielenie łóżek, a więc usługi realizowane poprzez osoby, która nie mają uprawnień do podawania leków, lecz pomagają w codziennych czynnościach przy pacjentach. Z jednej strony osoba świadcząca usługi pomocnicze nie ma wykształcenia medycznego, ani nie uprawia zawodu medycznego, z drugiej takie usługi są w szpitalach świadczone. Jeżeli są one realizowane w ramach outsourcingu innych usług takich jak sprzątanie, catering, czy usługi ochroniarskie, to powstaje pytanie o to, czy wartość usług pomocniczych takich jak na przykład karmienie, wynoszenie odpadków, czy na przykład pomoc świadczona lekarzowi przy ubieraniu się przed zabiegiem jest większa, czy mniejsza od usługi głównej. Jeżeli jest większa, to nie ma sensu jej wyodrębniać. Za to outsourcing w ramach zawodów medycznych, a więc np. zlecanie poprzez jednego lekarza innemu lekarzowi specjalistycznych badań jest zwolnione z VAT. Podobnie jak zwolnione są z podatku VAT usługi medyczne wykorzystywane profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Dodatkowo zwolnieniu z VAT podlegają dostawy towarów i usług z tymi świadczeniami powiązane.
Czym jest Deloitte: wątpliwości znaczenie w Leczenie D .