dolnośląskie straty co to znaczy

Co to jest Dolnośląskie: 30 mln zł straty. Co znaczy: mln zł utraty Placówki medyczne prowadzone.

Czy przydatne?

Dolnośląskie: 30 mln zł straty definicja

Co znaczy:

Wyniki finansowe szpitali za pół roku 2011Dolnośląskie: 30 mln zł utraty

Placówki medyczne prowadzone poprzez samorząd województwa dolnośląskiego po sześciu miesiącach 2011 roku zanotowały 30,46 mln zł utraty netto wobec 6,5 mln zł utraty netto po sześciu miesiącach 2010 roku. Zobowiązania miały wartość 376,5 mln zł, w tym wymagalne – 35 mln zł.
Poziom zobowiązań wymagalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 był niższy o 23 mln zł. Zobowiązania ogółem były mniejsze o powyżej 5 mln zł. Szpitale wielospecjalistyczne pomniejszyły zobowiązania ogółem o 14 mln zł do poziomu 240 mln zł po sześciu miesiącach 2011 roku.


Zobowiązania wymagalne szpitali wielospecjalistycznych były mniejsze o 28 mln zł i wyniosły na koniec czerwca 2011 roku 24 mln zł. Największe zobowiązania wymagalne zanotował Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy – 11 mln zł. Zobowiązania były jednak mniejsze o powyżej 21 mln zł w porównaniu z okresem sześciu miesięcy roku 2010. Szpital w Jeleniej Górze zanotował powyżej 7 mln zł zobowiązań wymagalnych, jest to o powyżej 4 mln zł mniej niż przed rokiem.


Największą stratę netto spośród szpitali wielospecjalistycznych zanotował szpital wojewódzki w Jeleniej Górze. Po sześciu miesiącach 2011 roku utrata wyniosła 8,2 mln zł. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy wykazał 8,16 mln zł utraty netto. Szpital Specjalistyczny im. Sokołowskiego miał 5,66 mln zł utraty netto po sześciu miesiącach 2011 roku. Zyski powyżej mln złotych wykazały Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu i Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka we Wrocławiu. Ogółem utrata szpitali wielospecjalistycznym wyniosła 21 mln zł.


Spośród jednostek pogotowia ratunkowego niewielki rezultat niekorzystny zanotowało pogotowie w Legnicy. Stacje pogotowia w Jeleniej Górze, Wrocławiu i Wałbrzychu przyniosły zyski.


Czym jest Dolnośląskie: 30 mln zł straty znaczenie w Leczenie D .