działania muszą umożliwić co to znaczy

Co to jest Działania NFZ muszą umożliwić konkurencję. Co znaczy: umożliwić konkurencję Ciągłość.

Czy przydatne?

Działania NFZ muszą umożliwić konkurencję definicja

Co znaczy:

Finansowanie świadczeń zdrowotnychDziałania NFZ muszą umożliwić konkurencję

Ciągłość świadczeń medycznych zapewnianych poprzez tą samą placówkę może wpływać na decyzję przyznawania finansowania NFZ, lecz nie może być decydująca. Przepisowo NFZ uznany został za przedsiębiorcę w tym znaczeniu, iż jego działania muszą spełniać warunki uczciwej konkurencji.

Michał CzarnuchAutor: Michał CzarnuchUczciwa konkurencja znaczy równość szans wszystkich podmiotów. Sprawa budowania stosunku pomiędzy lekarzem a pacjentem jest istotna i dlatego w kryteriach oceny w konkursach ogłaszanych na finansowanie świadczeń medycznych ze środków publicznych mogą zostać przewidziane punkty za zapewnienie ciągłości usług. lecz waga tego kryterium nie może być decydująca dla rozstrzygnięcia przetargu. Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji uznał, iż punkty przyznawane za zapewnienie ciągłości są kryterium nieobiektywnym i wywołują ograniczenie dostępu do finansowania publicznego dla placówek, które dopiero rozpoczynają funkcjonowanie. To jest ograniczenie konkurencji. Dlatego decyzja UOKiK dotyczący praktyki NFZ z lat wcześniejszych potwierdza, iż kluczową wartość przy przyznawaniu kontraktu stanowią takie czynniki jak wyposażenie, kadra, zaplecze. Funkcja, która pełni NFZ, nie wyklucza możliwości zbadania jego działalności pod kątem zachowań rynkowych. Fundusz nie może premiować jednych i eliminować drugich w staraniach o finansowanie publiczne. Punkty w konkursach organizowanych poprzez NFZ są przyznawane za różne przedmioty i punktacja ta musi być obiektywna, a nie wyłączać podmioty tylko dlatego, iż są nowe na rynku.
Czym jest Działania NFZ muszą umożliwić znaczenie w Leczenie D .