recepta teorii praktyki co to znaczy

Co to jest E-Recepta od teorii do praktyki. Co znaczy: praktyki >>mechanizm e-Recepta jest jednym z.

Czy przydatne?

E-Recepta od teorii do praktyki definicja

Co znaczy:

mechanizm recepty elektronicznejE-Recepta od teorii do praktyki

>>mechanizm e-Recepta jest jednym z pierwszych projektów budowy nowoczesnego mechanizmu informacyjnego w ochronie zdrowia. Prototypowy >>>mechanizm e-Recepta zakłada równoczesne funkcjonowanie w obiegu recepty elektronicznej, jako odpowiednika recepty papierowej.


E-Recepta stwarza sposobność elektronicznej zamiany informacji o zleconych i zrealizowanych w systemie receptach na rzecz pacjenta. Rozwiązanie korzystnie wpłynie na całościowe funkcjonowanie opieki zdrowotnej przez ogólny przyrost efektywności, poprawę bezpieczeństwa leczenia pacjenta i optymalizację wydatków opieki zdrowotnej.

Lekarze uzyskają wsparcie w trakcie ordynacji leków, w formie szybkiego dostępu do bazy leków w formie elektronicznej. Farmaceuci otrzymają czytelne recepty zawierające wszystkie konieczne wiadomości pozwalające na ich poprawną realizację. Pacjent będzie mógł gromadzić historię swojej farmakoterapii na indywidualnym i anonimowym Koncie Internetowym e-recepta, co efektywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w dziedzinie zażywanych leków dzięki automatycznej kontroli interakcji i uczuleń.

>>>>mechanizm e-Recepta wykonywany jest w ramach Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych" .Podmiotem wdrażającym
>>>>>mechanizm recepty elektronicznej e-Recepta jest jednostka powołana z ramienia Ministerstwa Zdrowia - Centrum Mechanizmów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).Narada na temat "e-Recepta od teorii do praktyki" odbędzie się w Lesznie, 17 maja 2011 r., godz. 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. Królowej Jadwigi 10, II piętro, (aula - 201 D).Strona kluczowa e-ReceptyLekarz w systemie e-ReceptyFormularz zgłoszeniowy

Czym jest E-Recepta od teorii do znaczenie w Leczenie E .