konferencja nowoczesnych co to znaczy

Co to jest III Konferencja Nowoczesnych Technik Chirurgii. Co znaczy: Technik Chirurgii III narada.

Czy przydatne?

III Konferencja Nowoczesnych Technik Chirurgii definicja

Co znaczy:

Spotkanie naukowe u BonifratrówIII Narada Nowoczesnych Technik Chirurgii

III narada Nowoczesnych Technik w Chirurgii Naczyń i Chirurgii Ogólnej odbędzie się 28-29 września 2012 roku w Krakowie. Stanowi spotkanie ekspertów angiologów, chirurgów naczyniowych, ogólnych i radiologów interwencyjnych.
prócz ekspertów z Polski na konferencji są obecni lekarze zza granicy: Ukrainy, Białorusi, Austrii, Czech i Słowacji. W planie konferencji jest teletransmisja w okresie rzeczywistym zabiegów operacyjnych.


Szpital Bonifratrów w Krakowie jest interdyscyplinarnym ośrodkiem, zajmującym się leczeniem zachowawczym i operacyjnym, udzielaniem porad ambulatoryjnych i wysokospecjalistyczną diagnostyką. Usługi realizuje zarówno w ramach kontraktu z NFZ, jak i odpłatnie.


Szpital jest jednym z w najwyższym stopniu liczących się w Polsce ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem chorób naczyń realizowanym poprzez Regionalne Centrum Chorób Naczyń. Rocznie w Wojewódzkiej Poradni Chorób Naczyń konsultowanych jest powyżej 16 000 pacjentów.


Szpital prowadzi Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii. W ramach Oddziału Chirurgii Jednego Dnia Szpital oferuje badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne i zabiegi operacyjne w trybie jednodniowym. W okolicy oddziałów szpitalnych bonifraterski Szpital w Krakowie zapewnia pacjentom dostęp do szerokiej gamy konsultujących ekspertów i badań diagnostycznych.


Adres strony internetowej

Czym jest III Konferencja Nowoczesnych znaczenie w Leczenie I .