iława systemy identyfikujące co to znaczy

Co to jest Iława: systemy identyfikujące pacjentów. Co znaczy: pacjentów wedle przepisami ustawy o.

Czy przydatne?

Iława: systemy identyfikujące pacjentów definicja

Co znaczy:

Nowe regulacje prawneIława: mechanizmy identyfikujące pacjentów

wedle przepisami ustawy o działalności leczniczej, szpitale będą musiały zaopatrywać swoich pacjentów w identyfikatory z kodowanymi danymi, w tym między innymi imieniem i nazwiskiem i datą urodzenia chorego.
Opaski z kodowanymi danymi to część mechanizmu identyfikacji pacjentówAutor: Shutterstockto jest następny krok dotyczący identyfikacji osób przebywających na terenie placówek szpitalnych. Od kilku lat obowiązuje już obowiązek używania poprzez personel placówki imiennych identyfikatorów, zawierających wiadomości o pełnionej funkcji.Ustawa z 15 kwietnia br. o działalności leczniczej, która weszła w życie 1 lipca 2010 roku nakłada na szpitale konieczność zmiany metody oznaczania pacjentów. >>wedle treścią art. 36 ustawy papierowe karty dolegliwości zostaną zastąpione poprzez specjalne identyfikatory. Wszystkie wiadomości dotyczące stanu pacjenta, podawanych leków, historii dolegliwości i dane personalne zostaną zakodowane na identyfikatorach i nie będą dostępne dla osób postronnych. Mają natomiast ułatwić personelowi medycznemu szybką identyfikację pacjenta i pomoc w nagłych wypadkach. W trakcie przyjęcia pacjenta do szpitala na identyfikator, na przykład w formie opaski naręcznej zostaje naniesiony kod kreskowy, który zawiera zakodowane wiadomości, do których ma dostęp personel medyczny, zaopatrzony w terminale mobilne, wykorzystywane do odczytu danych z kodu kreskowego. Przedmioty te są zintegrowane poprzez mechanizm informatyczny z bazą danych szpitala.wykorzystywanie opasek wpływa na przyrost efektywności pracy i kierowania placówką, a również umożliwia automatyzację gromadzenia, przesyłania i przechowywania danych.


>>>wedle ustawą, Minister Zdrowia określić ma w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne, dotychczas jednak takich regulaminów nie wydał.„do chwili obecnej problemem w implementacji takich rozwiązań w wielu polskich placówkach służby zdrowia był niewystarczający budżet. Teraz >>wykorzystywanie takich mechanizmów staje się wymogiem ustawowym. Warto jednak zaznaczyć, iż rozwiązania te mogą błyskawicznie się zwrócić, bo pozwalają uniknąć konsekwencji finansowych i karnych stworzonych wskutek pomyłek. Ponadto, szpitale mogą liczyć na wsparcie w formie funduszy UE na informatyzację placówek służby zdrowia” – tłumaczy Łukasz Iwanczewski z spółki BCS Polska, która wdrożyła już mechanizm druku opasek między innymi w szpitalu w Iławie.„Placówka w Iławie, pilotażowo, na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku wprowadziła opaski identyfikacyjne do dwóch oddziałów zabiegowych (chirurgia ogólna i chirurgia urazowo-ortopedyczna), a również pediatrii. Aktualnie szpital jest na kroku dostosowania tych urządzeń tak, by spełniały obowiązki narzucone poprzez nową ustawę. Chodzi o ochronę danych osobowych – wiadomości umieszczone na opasce muszą być zakodowane i nie mogą w żaden sposób zdradzać informacji o osobie, która ją nosi. Personel jest przeszkolony w dziedzinie obsługi tych urządzeń. Wprowadzenie identyfikatorów jest korzystne dla pacjentów, ponieważ pozwala na szybką ich identyfikację. >>to jest szczególnie istotne w razie osób nieprzytomnych i dzieci” – mówi Żaneta Jończak, rzecznik prasowy Szpitala Powiatowego w Iławie.Szacunkowy wydatek tej inwestycji dla czterech oddziałów, gdzie mechanizm dotychczas wdrożono (ginekologiczno-położniczy, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej pediatryczny) to 7 100 zł wydane na opaski dla 12 000 pacjentów i 7 000 na 2 drukarki do drukowania kodów. Istniejący w szpitalu mechanizm informatyczny dostosowano we własnym zakresie do nowych opcji.

Czym jest Iława: systemy identyfikujące znaczenie w Leczenie I .