konieczne ujednolicenie co to znaczy

Co to jest Konieczne jest ujednolicenie dokumentacji SOR-ów. Co znaczy: ujednolicenie dokumentacji.

Czy przydatne?

Konieczne jest ujednolicenie dokumentacji SOR-ów definicja

Co znaczy:

Organizacja i standardy świadczeń medycznychniezbędne jest ujednolicenie dokumentacji SOR-ów

W szpitalnych oddziałach ratunkowych problemem jest niedofinansowanie i brak standardów w dziedzinie organizacji - uważa dr. n. med. Dariusz Timler, dyrektor do spraw lecznictwa i ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
w dziedzinie ratunkowej medycyny przedszpitalnej mechanizm jest w zasadzie dopracowany i funkcjonuje bez większych problemów, co nie oznacza, iż nie ma czego już poprawiać i udoskonalać. O sporo więcej jest jednak do zrobienia > w dziedzinie szpitalnej medycyny ratunkowej. Stworzono szpitalne oddziały ratunkowe, gdzie jednym z największych problemów jest niedofinansowanie. Różne są także kwoty za tak zwany gotowość w poszczególnych województwach. mechanizm powinien pozwalać na finansowanie gotowości z różnych źródeł poza Narodowym Funduszem Zdrowia, np. z Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowo należałoby z budżetu NFZ płacić za udzielone świadczenia. Taki „podwójny” mechanizm byłby najkorzystniejszy i pozwoliłby na bilansowanie się.


Nie ma również ujednoliconego standardu > w dziedzinie zatrudnienia w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Tak, jak > w dziedzinie sprzętu i aparatury wymogi są ściśle określone, tak w sprawie zatrudnienia nie ma szczegółowych wytycznych co do liczby i kwalifikacji pracujących w takich oddziałach lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. Określono to „wystarczająca liczba”, co może być i jest różnie interpretowane.


sprawy organizacji pracy w SOR-ach zrzucono zupełnie na barki dyrektorów szpitali. I stąd w różnych szpitalach różna jest ta organizacja – w jednych wynika z rzeczywistych potrzeb, w innych w pierwszej kolejności z ekonomii. Wszelakie oszczędności w tym zakresie, które są czynione przy braku obowiązujących standardów wpływają na jakość i wydajność oddziału. Od dawna środowisko nasze postuluje wprowadzenie kategoryzacji SOR-ów, a co za tym idzie zróżnicowanie poziomu ich finansowania i standardów zatrudnienia. Inne potrzeby > w dziedzinie personelu mają oddziały ratunkowe działające przy centrach urazowych i zaopatrujące raczej pacjentów z ciężkimi obrażeniami wielonarządowymi, dlatego powinny tam obowiązywać ściśle określone wytyczne co do zatrudnienia, a finansowanie musi być adekwatnie wyższe. Nie ma także jednolitych zasad przekierowywania chorych na określone oddziały szpitalne. Kiedy nie ma miejsca na intensywnej terapii, to pomimo wykorzystania w SOR procedur anestezjologicznych i poniesienia ustalonych wydatków, nie można ich sprawozdać i rozliczyć, np. skalą TISS (może być służąca tylko w OITiA).


niezbędna jest również wspólna, jednolita dla wszystkich centrów urazowych, sporządzana wg określonego wzoru dokumentacja. Istnieje model karty informacyjnej, która sporządzana jest poprzez zespół ratownictwa medycznego w karetce, nie ma z kolei podobnego schematu „karty urazowej”. Na całym świecie powstają bazy danych na temat urazów. W Polsce jedyna baza danych w tym zakresie to dane dotyczące procedur przekazywane do płatnika, które są sporządzane wyłącznie na potrzeby rozliczeń finansowych. Aktualny mechanizm ratownictwa i centrów urazowych rozpoczyna dopiero działać i jego efekty będzie widać dopiero za 10-15 lat. To jest jednak czas, gdzie trzeba zbierać dane, tak aby wiedzieć, jak to działa, co poprawić, a czym się chwalić i po to, aby się szkolić. Opracowanie takiego mechanizmu to konieczność, lecz także spore wyzwanie.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!Czym jest Konieczne jest ujednolicenie znaczenie w Leczenie K .