konieczny zakres nocnych co to znaczy

Co to jest Konieczny zakres nocnych usług medycznych. Co znaczy: usług medycznych Brak ustalenia.

Czy przydatne?

Konieczny zakres nocnych usług medycznych definicja

Co znaczy:

Finansowanie świadczeń medycznychniezbędny zakres nocnych usług medycznych

Brak ustalenia zakresu świadczeń udzielanych w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej skutkuje, iż lekarze nie są pewni, jakie usługi są finansowane poprzez NFZ. Nocna pomoc lekarska wchodzi w strukturę podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie kapitał są przekazywane ryczałtem.
Bożena JanickaAutor: Bożena JanickaWielkopolskie PZ zawsze opowiadało się za wydzieleniem nocnej i świątecznej opieki lekarskiej z podstawowej opieki zdrowotnej i umieszczeniem jej w dziedzinie pomocy doraźnej. Dobrze, iż posłowie podzielili opinię Wielkopolskiego PZ i uchwalili taką właśnie zmianę w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nierozwiązana jednak pozostaje sprawa zabiegów ambulatoryjnych, w tym również w domu chorego, które są kontynuacją leczenia, a realizowane powinny być w sobotę albo w święta – np. zastrzyki, opatrunki. Czy pacjenci będą musieli dojeżdżać, czy także w dni wolnych świadczenia nie będą udzielane? Zarówno Minister Zdrowia jak i prezes NFZ określili standard wyposażenia, jakim powinien dysponować potencjalny świadczeniodawca nocnej pomocy lekarskiej. Dodatkowe obowiązki NFZ takie jak posiadanie na przykład własnego samochodu sanitarnego, aparatu RTG i laboratorium, certyfikatu ISO są w większości niemożliwe do zrealizowania. Jest sprawą oczywistą, iż takie wymogi spełnić mogą tylko szpitale. Tyle tylko, iż leczenie szpitalne ma się nijak do udzielania pomocy doraźnej. Oprócz tego dla wielu pacjentów ze wsi i małych miejscowości wyprawa do odległego o kilkadziesiąt kilometrów szpitala po pomoc doraźną oznaczać będzie wielogodzinną podróż i jeszcze dłuższe oczekiwanie na badanie po dotarciu na miejsce.


Czym jest Konieczny zakres nocnych znaczenie w Leczenie K .