konkurs najlepsze działania co to znaczy

Co to jest Konkurs na najlepsze działania promocyjne. Co znaczy: działania promocyjne Ministerstwo.

Czy przydatne?

Konkurs na najlepsze działania promocyjne definicja

Co znaczy:

Beneficjenci Priorytetu XII POIiŚKonkurs na idealne działania promocyjne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło konkurs dla podmiotów, które realizują projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków Priorytetu XII POIiŚ, a przy tym prowadzą działania promocyjne z nim powiązane.
Celem konkursu jest wyróżnienie w najwyższym stopniu aktywnych beneficjentów, którzy realizują najciekawsze działania promocyjne i popularyzacja dobrych praktyk w tym zakresie i dostarczenie opinii publicznej szerszej wiedzy o POIiŚ. By wziąć udział w konkursie, wystarczy opisać niektóre działanie promocyjne, jakie zostało podjęte w czasie realizacji projektu, dołączyć przykładowe materiały potwierdzające jego realizację i umowę licencyjną. w najwyższym stopniu atrakcyjne przedsięwzięcia zostaną zaznaczone, a najlepsi beneficjenci nagrodzeni.


Zgłoszenia należy wysłać do dnia 21 listopada br. do Wręczenie nagród zaplanowano na pierwszą połowę grudnia br. Organizatorem Konkursu dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko jest Organizacja Zarządzająca POIiŚ. Prowadzenie Biura Konkursu zostało powierzone Departamentowi Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


Wybór laureatów jest dwuetapowy. Pierwszym etapem jest preselekcja zgłoszeń, która

zostanie dokonana poprzez Sekretarza i wskazanego poprzez Przewodniczącego członka komisji.

Po dokonaniu oceny zgłoszeń wyłonione zostaną 3 idealne projekty w każdej z kategorii, które będą zakwalifikowane do następnego etapu. W dalszym etapie komisja zgromadzona w pełnym składzie na podstawie wyniku głosowania określa listę laureatów.
R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Konkurs na najlepsze znaczenie w Leczenie K .