konkursy kontrakty mogą co to znaczy

Co to jest Konkursy na kontrakty mogą być opóźnione. Co znaczy: mogą być opóźnione porada NFZ.

Czy przydatne?

Konkursy na kontrakty mogą być opóźnione definicja

Co znaczy:

NFZ apeluje do Ministerstwa ZdrowiaKonkursy na kontrakty mogą być opóźnione

porada NFZ zaapelowała do Minister Zdrowia w kwestii zainicjowania prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia w życie rozporządzeń Ministerstwa dotyczących świadczeń gwarantowanych. Opóźnienia w ich wprowadzeniu mogą wywołać opóźnienia w zawieraniu umów na świadczenia.
wg przyjętego harmonogramu procedury konkursowe dotyczące świadczeń zdrowotnych finansowanych poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia miały się rozpocząć 15 września 2010 roku. Jednak przez wzgląd na uchwaloną 23 lipca 2010 roku nowelizacją ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało wprowadzenie nowelizacji rozporządzeń w kwestii świadczeń gwarantowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń. Zmiany tych rozporządzeń pociągną za sobą konieczność zmiany zarządzeń prezesa NFZ i implementacji tych zmian w systemach informatycznych wspierających mechanizm kontraktowania. Oznaczać to będzie wielotygodniowe opóźnienie rozpoczęcia konkursów opartych o zmienione rozporządzenia Ministra Zdrowia. Opóźnienie to z kolei może doprowadzić do braku umów między Narodowym Funduszem Zdrowia a świadczeniodawcami najpierw roku 2011 i co się z tym wiąże - do zakłóceń ciągłości udzielania świadczeń w różnych regionach państwie.

Z racji na to ryzyku >porada Narodowego Funduszu Zdrowia zawraca się do Minister Zdrowia w kwestii dostosowania harmonogramu robota nad rozporządzeniami do uwarunkowań procesu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Rafa Funduszu zwróciła się do Ministra Zdrowia w kwestii ustalenie terminu wprowadzenia tych rozporządzeń w czasie roku.


Czym jest Konkursy na kontrakty mogą znaczenie w Leczenie K .