kraków spółka przejmuje co to znaczy

Co to jest Kraków: spółka przejmuje kontrakt szpitala. Co znaczy: kontrakt szpitala firma Szpital.

Czy przydatne?

Kraków: spółka przejmuje kontrakt szpitala definicja

Co znaczy:

Zmiana formuły prawnej placówkiKraków: firma przejmuje kontrakt szpitala

firma Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie przejęła kontrakt Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Krakowie z NFZ na rok 2011 w wysokości 123 mln zł. Utworzona w 2010 roku firma w 100 procentach należy do samorządu województwa małopolskiego.


firma otrzyma również środki z części kontraktu na 2010 rok w wysokości 66 mln zł, w tym 60,6 mln zł za leczenie szpitalne. NFZ w 2011 roku finansuje leczenie szpitalne w placówce na poziomie 114 mln zł. Umowy o największej wartości obejmują świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu – 13,7 mln zł, chirurgii ogólnej – 8,8 mln zł, chirurgii szczękowo-twarzowej – 7,66 mln zł, chirurgii plastycznej – 5,5 mln zł, hematologii – 6,6 mln zł. W 2010 roku łączny kontrakt zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i firmy wynosił 132 mln zł. W 2009 roku kontrakt WSS im. Rydygiera wynosił blisko 135 mln zł.

Szpital aktualnie prowadzony poprzez spółkę prawa handlowego jest sporym centrum chirurgicznym. Co roku w placówce realizowanych było ok.10 tys. zabiegów, pomiędzy innymi: wszczepiania endoprotez, rozruszników i operacji okulistycznych. W ramach hospitalizacji całodobowej przyjmowanych było 30 tys. pacjentów, a w samych poradniach liczba pacjentów, którym udzielano porad wynosiła 140 tys. rocznie. Samorząd zapewniał , iż po przekształceniu świadczenia udzielane będą pacjentom nieprzerwanie bez istotnego ograniczenia ich dostępności. Prezesem firmy, która prowadzi placówkę, jest Wojciech Szafrański.Czym jest Kraków: spółka przejmuje znaczenie w Leczenie K .