kontraktem limitowane leczenie co to znaczy

Co to jest Leczenie limitowane kontraktem. Co znaczy: limitowane kontraktem Trudno wyobrazić sobie.

Czy przydatne?

Leczenie limitowane kontraktem definicja

Co znaczy:

Finansowanie świadczeń z zakresu onkologiiLeczenie limitowane kontraktem

Trudno wyobrazić sobie, tak aby popyt na świadczenia onkologiczne był sztucznie generowany. A jednak to są procedury limitowane poprzez NFZ. Efektem to jest, iż stosunkowo przyzwoite stawki na inwestycje sprzętowe rozmijają się z finansowaniem wydatków leczenia z użyciem tego sprzętu.Bernard WaśkoAutor: Bernard WaśkoKapitał z budżetu państwa, które jako dotacje na inwestycje przekazuje szpitalom Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, który funkcjonuje już 6 lat, rzeczywiście przyczyniły się do poprawy wyposażenia w placówkach onkologicznych. Jednak z drugiej strony nie poszło za nimi finansowanie świadczeń, tak jak miało to miejsce w razie kardiologii inwazyjnej i programu Polkard. Tam procedury są nielimitowane i to jest oczywiste, iż tak powinno być, lecz nie rozumiem odmiennej filozofii myślenia o onkologii, kiedy każdy tydzień zwłoki w rozpoczęciu terapii determinuje rozwojem dolegliwości. Niedopuszczalne to jest, iż pacjenci na świadczenia czekają w kolejkach, w trakcie gdy sprzęt mógłby być użytkowany w większym zakresie. Kilka godz. pracy na dzień dla akceleratora liniowego nie stanowi zbyt dużego obciążenia, w wielu wypadkach urządzenia mogłyby pracować dłużej i obsłużyć większą liczbę chorych. Zastosowanie sprzętu jest blokowane zarówno poprzez niedostateczne środki finansowe, a raczej limity - wycena procedur tutaj nie jest decydująca- jak i poprzez brak ekspertów. Ci ostatni mogą pracować nie dłużej niż 5 godz. na dzień, aczkolwiek nie ma to żadnego uzasadnienia merytorycznego i Polska jest aktualnie jedynym państwem UE, gdzie występują te anachroniczne normy czasu pracy lekarzy. Wprowadzenie normalnych, kodeksowych regulaminów o czasie pracy radiologów, radioterapeutów z pewnością poprawiłoby dostępność leczenia. Podobnie jak rozwiązanie kwestii limitów w leczeniu onkologicznym, szczególnie kiedy obowiązujące prawo mówi jasno, iż lekarzowi nie wolno, bez względu na wysokość kontraktu, odmówić wykonania świadczenia, jeżeli zaniechanie jego wykonania naraża pacjenta na utratę zdrowia albo życia. Limitowanie świadczeń onkologicznych przynosi największą szkodę pacjentom, a w następnej kolejności inwestycjom dokonywanym ze środków publicznych. Znam szpital, który za niemałe kapitał (kilkanaście mln złotych) uruchomił pracownię PET i w drugim roku działalności dostał kontrakt z NFZ na 200 badań rocznie. Jeszcze dobitniej obrazując to jest 16-17 badań miesięcznie, a więc 2 do 3 dni pracy pracowni w miesiącu.
Czym jest Leczenie limitowane kontraktem znaczenie w Leczenie L .