trade pożyczki szpitala co to znaczy

Co to jest M.W. Trade :1,8 mln zł pożyczki dla szpitala. Co znaczy: szpitala M.W. Trade Spółka.

Czy przydatne?

M.W. Trade :1,8 mln zł pożyczki dla szpitala definicja

Co znaczy:

Zawarcie kolejnej umowyM.W. Trade :1,8 mln zł pożyczki dla szpitala

M.W. Trade Spółka akcyjna w dniu 9 września 2010 udzielił pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Wartość umowy wynosi 1,8 mln zł. Ostateczny termin spłaty ustalono na 31 lipca 2015 roku.

Szczegółowe warunki tej umowy, w tym wysokość prowizji nie odbiegają od standardów rynkowych służących w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Umową o największej wartości zawartą z tym podmiotem jest umowa zawarta w dniu 25 maja 2010 roku. Wartość umowy wynosi 3 mln zł. Obiektem porozumienia jest określenie nabycia i zasad spłaty poprzez SP ZOZ wierzytelności, przysługujących M.W. Trade w relacji do SP ZOZ. Szczegółowe warunki tej umowy, w tym wysokość prowizji nie odbiegają od standardów rynkowych służących w umowach tego typu. W umowie nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Ostateczny termin spłaty upływa 25 kwietnia 2012 roku. W momencie krótszym niż 12 miesięcy firma zawarła z podmiotem umowy dotyczące zasad spłaty wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,6 mln zł.

M.W. Trade Spółka akcyjna świadczy usługi na rzecz podmiotów należących do sektora publicznej służby zdrowia, głownie publicznych szpitali, i szerokiej ekipy podmiotów dostarczających produkty i usługi na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Oferta rynkowa firmy nie stanowi zamkniętego katalogu świadczonych usług. Rozwiązania finansowe są dostosowane do klienta indywidualnie. Od 2006 roku M.W. Trade rozwija usługę „Hospital Fund”, która zapewnia przyjazne rozwiązywanie problemów zadłużenia SP ZOZ-ów i pozwala na swym wykorzystaniu skorzystać wszystkim trzem stronom procesu: SP ZOZ-owi, wierzycielowi SP ZOZ-u i MW Trade. Szpitale publiczne korzystają z usług takich spółek jak MW Trade, w wypadku, kiedy nie mogą pozyskać kredytów z banku. Nawiązanie współpracy z takimi firmami musi się odbywać drogą przetargów. Trzy największe spółki świadczące tego typu usługi na rynku polskim to Magellan, M.W. Trade i Electus. firma M.W. Trade działa od 2004 roku. Od 2008 jest notowana na GPW.


Czym jest M.W. Trade :1,8 mln zł znaczenie w Leczenie M .