trade pożyczki co to znaczy

Co to jest M. W. Trade: 517 tys. zł pożyczki. Co znaczy: W. Trade firma świadcząca usługi finansowe.

Czy przydatne?

M. W. Trade: 517 tys. zł pożyczki definicja

Co znaczy:

Zawarcie kolejnej umowyM. W. Trade: 517 tys. zł pożyczki

M.W. Trade firma świadcząca usługi finansowe udzieliła pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Wartość umowy to 517 tys. zł. Ostateczny termin spłaty ustalono na 28 października 2010 roku.
w momencie krótszym niż 12 miesięcy firma zawarła z tym podmiotem umowy o łącznej wartości nominalnej 9,4 mln zł. Umową o największej wartości zawartą z tym podmiotem jest umowa z dnia 28 czerwca 2010 roku. Wartość tej umowy wynosi 2, 5 mln zł. Ostateczny termin spłaty upływa 28 maja 2011 roku. Kryterium uznania umowy za znaczną jest przekroczenie wartości 10 proc. kapitałów własnych spólki M.W. Trade. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10 proc. uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem >>w momencie krótszym niż 12 miesięcy. M.W. Trade Spółka akcyjna świadczy usługi na rzecz podmiotów należących do sektora publicznej służby zdrowia, głownie publicznych szpitali, i szerokiej ekipy podmiotów dostarczających produkty i usługi na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rozwiązania finansowe są dostosowane do klienta indywidualnie. Od 2006 roku M.W. Trade rozwija usługę „Hospital Fund”. Szpitale publiczne korzystają z usług takich spółek jak MW Trade, w wypadku, kiedy nie mogą pozyskać kredytów z banku trzy największe spółki świadczące tego typu usługi na rynku polskim to Magellan, M.W. Trade i Electus. firma M.W. Trade działa od 2004 roku. Od 2008 jest notowana na GPW.


Czym jest M. W. Trade: 517 tys. zł znaczenie w Leczenie M .