magellan więcej umowie co to znaczy

Co to jest Magellan: 1,5 mln zł więcej w umowie. Co znaczy: Magellan, spółka świadcząca usługi.

Czy przydatne?

Magellan: 1,5 mln zł więcej w umowie definicja

Co znaczy:

Większa wartość umowyMagellan: 1,5 mln zł więcej w umowie

Magellan, spółka świadcząca usługi finansowe w sektorze ochrony zdrowia, powiększył wartość umowy z dostawcą sprzętu medycznego do stawki 6,5 mln zł. Umowa dotyczy obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń.
Umowa, do której firma podpisała aneks, pochodzi z dnia 16 lutego 2010 roku. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Kryterium uznania umowy za znaczną było przekroczenie wartości 10 proc. kapitałów własnych Magellana poprzez sumę umów zawartych z danym kontrahentem pośrodku 12 miesięcy. firma Magellan Spółka akcyjna oferuje produkty i usługi finansowe dla podmiotów działających na rynku medycznym, a również w innych segmentach gospodarki. Oferta firmy obejmuje pomiędzy innymi: finansowanie należności, refinansowanie zobowiązań, pożyczki, gwarancje (oparte na konstrukcji cywilistycznego poręczenia), factoring i leasing finansowy. Magellan Spółka akcyjna aktywnie współpracuje z powyżej 500 podmiotami działającymi na rynku medycznym. Klientami firmy są szpitale, spółki farmaceutyczne i dostarczające sprzęt medyczny, i spółki świadczące usługi outsourcingu do szpitali i dostarczające media. firma Magellan Spółka akcyjna prowadzi także działalność na terenie Czech i Słowacji przez firmy zależne - Med.-Finance Magellan S.r.o z siedzibą w Pradze i Magellan Slovakia S.r.o. z siedzibą w Bratysławie. Większościowym akcjonariuszem jest Polish Enterprise Fund IV zarządzany poprzez Enterprise Investors, który zarządza największą w Polsce i Europie Środkowej ekipą funduszy inwestycyjnych. Ekipa Magellan odnotowała 29 mln zł przychodu ze sprzedaży za I półrocze 2010 roku. Od początku 2010 roku ekipa odniosła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 13,5 mln zł.


Czym jest Magellan: 1,5 mln zł więcej w znaczenie w Leczenie M .