magellan zawarł kolejną umowę co to znaczy

Co to jest Magellan zawarł kolejną umowę. Co znaczy: następną umowę firma Magellan Spółka akcyjna.

Czy przydatne?

Magellan zawarł kolejną umowę definicja

Co znaczy:

Restrukturyzacja i przejęcie zadłużeniaMagellan zawarł następną umowę

firma Magellan Spółka akcyjna poinformowała o zawarciu kolejnej umowy z dostawcą sprzętu medycznego. To jest umowa ramowa stanowiąca podstawę rozliczeń do limitu o wartości 6 mln zł. Umowa została zawarta zawarta 23 czerwca 2010 i dotyczy restrukturyzacji i przejęcia zadłużenia.
Umowa została zawarta w ramach umowy rozliczeniowej dotyczącej konsorcjum zawiązanego przez wzgląd na postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

W momencie krótszym niz 12 miesięcy >firma Magellan Spółka akcyjna zawarła z tym dostawcą sprzętu medycznego do szpitali umowy o łącznej wartości nominalnej 13, 5 mln zł. Umowa zawarta 23 czerwca 2010 jest umową o największej wartości zawartą z tym podmiotem. Kryterium uznania umowy za znaczną jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych firmy Magellan, wynoszących dziennie 31 marca 2010 roku - 132.016 tys. zł. Przy ustaleniu wartości przekroczenia progu 10% uwzględniono sumę umów zawartych z danym kontrahentem
w momencie krótszym niż 12 miesięcy.

Magellan Spółka akcyjna jest organizacją finansową wyspecjalizowaną w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, a zwłaszcza publicznych zakładów opieki zdrowotnej (raczej szpitali) i ich dostawców. >firma prognozuje, iż w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku Ekipa Kapitałowa osiągnie skonsolidowany zysk netto na poziomie przynajmniej 22 mln zł, jest to o ok. 20 procent wyższy niż zrealizowany w roku 2009. >firma współpracuje aktualnie z powyżej 300 placówkami służby zdrowia


Czym jest Magellan zawarł kolejną umowę znaczenie w Leczenie M .