niro usługi żywienia przez co to znaczy

Co to jest Niro: 2 mln zł za usługi żywienia przez 3 lata. Co znaczy: usługi żywienia poprzez 3.

Czy przydatne?

Niro: 2 mln zł za usługi żywienia przez 3 lata definicja

Co znaczy:

Outsourcing świadczeń okołoszpitalnychNiro: 2 mln zł za usługi żywienia poprzez 3 lata

Firma Niro z Lubina uzyskała następny kontrakt na świadczenie usług żywienia dla Prudnickiego Centrum Medycznego. Cena oferty wynosi 2 mln zł brutto. Była to jedyna oferta, jaką dostała placówka. Przedtem również Niro była wykonawcą usług żywienia w Prudniku.


Usługa będzie świadczona poprzez 36 miesięcy. Początkowa cena zamówienia była określona na 2,1 mln zł. Średnia dzienna liczba posiłków dostarczanych do PCM w Prudniku szacowana jest na 140 na dzień.

Niro ma zapewnić dostawy wykonanych posiłków do poszczególnych oddziałów szpitalnych mieszczących się w budynkach w Prudniku przy ulivy Piastowskiej 64 i z zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Głogówku przy ul. Konopnickiej 2, trzy razy na dzień.

Prudnickie Centrum Medyczne świadczy usługi ambulatoryjne i szpitalne na oddziałach: ginekologiczno-położniczym, wewnętrznym, chirurgicznym, pediatrycznym i neurologicznym. Oferuje również ratownictwo medyczne, diagnostykę obrazową (między innymi w pracowni tomografii komputerowej). Prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Głogówku. Prudnickie Centrum Medyczne jest prowadzone poprzez spółkę akcyjną z większościowym udziałem samorządu powiatowego.

Niro funkcjonuje od 1996 roku. Pieniądze wniesiony do firmy wynosi 9,2 mln zł. jej udziałowcami w równych częściach są Anna Antonina Rozwadowska i Kazimierz Wiesław Rozwadowski. Oferuje usługi powiązane z utrzymywaniem czystości, obsługą techniczną spółek, a również usługi zbiorowego żywienia i cateringu i usługi pralnicze. Firma działa na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Czym jest Niro: 2 mln zł za usługi znaczenie w Leczenie N .