ogólnopolskie stowarzyszenie co to znaczy

Co to jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Co znaczy: Prywatnych Członkowie.

Czy przydatne?

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych definicja

Co znaczy:

Nowa nazwa OSSN-uOgólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych podjęli decyzję o zmianie nazwy na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych. Zmiana ma odzwierciedlać chęć prywatnych placówek do odróżniania się od mechanizmu publicznego.


OSSN powstał powstał w 2002 roku w Gdyni. Skupia 80 szpitali z terenu całego państwie. Przynależne szpitale dysponują łącznie liczbą około 2300 łóżek szpitalnych, kadrą blisko 4000 wykwalifikowanych pracowników, wykonują rocznie ok. pół miliona badań ambulatoryjnych i blisko 60 tys. zabiegów operacyjnych.

Członkowie Stowarzyszenia postawili sobie za zadanie razem wspierać zmiany w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do poprawy mechanizmu opieki nad pacjentami, do podnoszenia jakości świadczonych usług, równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem Stowarzyszenia jest także inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora prywatnych szpitali w Polsce.

Członkami stowarzyszenia są między innymi giełdowa firma EMC Instytut Medyczny, sieć klinik Enel-Med, świadcząca usługi z zakresu kardiologii inwazyjnej firma Nafis, prowadząca wieloprofilowy szpital prywatny w Krakowie firma Scanmed, specjalizujący się w zabiegach artroskopowych i kierujący centra medyczne Centermed, specjalizująca się w okulistyce klinika Mavit prowadząca ośrodki w Warszawie i Katowicach, lecznica chirurgiczna Praxis z Koszalina.

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych. Unia zrzesza placówki prywatne z między innymi takich państw jak Niemcy, Włochy, Francja, Bułgaria, Szwajcaria, Grecja, Austria, Czechy. W Polsce funkcjonuje również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych.

Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych jest Andrzej Sokołowski, który będzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego w trakcie VII Forum Rynku Medycznego MedMarket 2011. Forum odbędzi się 15 czerwca 2011. Jego tematem przewodnim będą strategiczne kierunki rozwoju rynku szpitali i sieci medycznych (www.forumemedmarket.pl).

Czym jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie znaczenie w Leczenie O .