olkusz respiratory oddziału co to znaczy

Co to jest Olkusz: Respiratory dla oddziału anestezjologii. Co znaczy: anestezjologii Oddział.

Czy przydatne?

Olkusz: Respiratory dla oddziału anestezjologii definicja

Co znaczy:

Dodatkowe wyposażenieOlkusz: Respiratory dla oddziału anestezjologii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii NZOZ Nowego Szpitala w Olkuszu wzbogacił się o dwa respiratory. Jeden służy do długotrwałej wentylacji zastępczej, drugi (transportowy) dla krótkotrwałego sztucznego oddychania.
- Jeden z aparatów przeznaczony jest do długotrwałej wentylacji zastępczej dla celów intensywnej terapii. Jest zaopatrzony w kilka trybów wentylacji umożliwiającej wentylację inwazyjną i nieinwazyjną. Posiada on pełne omonitorowanie pozwalające prowadzić pacjentów w stanie bardzo ciężkim z niewydolnością oddechową i opcję umożliwiającą odzwyczajanie pacjenta od respiratora – wyjaśnia Ewa Łaskawiec, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Sprzęt będzie wykorzystany zarówno na salach wybudzeń po zabiegach operacyjnych, jak i użytku szpitalnego (transport szpitalny, międzyszpitalny, lotniczy).


Drugi z respiratorów jest przeznaczony do krótkoczasowego sztucznego oddychania. Używany jest raczej do transportu pacjentów w ciężkim stanie wymagających wentylacji zastępczej z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na Blok Operacyjny, a również w celu diagnostycznym do Pracowni Radiologii. Aparat ten może być także zastosowany do reanimacji na miejscu nagłego wypadku (OAiIT, oddziały szpitalne).


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Olkuszu działa od 01 stycznia 2010 r.

Szpital w Olkuszu funkcjonuje jako jedyny w powiecie olkuskim. Do placówki przyjmowani są pacjenci w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia i na leczenie planowe.


Czym jest Olkusz: Respiratory dla znaczenie w Leczenie O .