orlen medica badania co to znaczy

Co to jest Orlen Medica: 208 tys. zł na badania TK z NFZ. Co znaczy: badania TK z NFZ firma zależna.

Czy przydatne?

Orlen Medica: 208 tys. zł na badania TK z NFZ definicja

Co znaczy:

Finansowanie usług medycznychOrlen Medica: 208 tys. zł na badania TK z NFZ

firma zależna koncernu paliwowego PKN Orlen – Orlen Medica uzyskała w 2011 roku kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie badań tomografii komputerowej. Wartość umowy wynosi 208,3 tys. zł.
W zależności od badanej części ciała, badania mogą być różnie wyceniane poprzez Ministerstwo Zdrowia, o czym decyduje liczba przyznawanych punktów. Cena punktu została ustalona na 9 zł.

Na wyposażeniu Orlen Medica jest 16-rzędowy tomograf Activion 16 spółki Toshiba, którego dystrybutorem w Polsce jest >firma TMS. Tomograf umożliwia także wykonywanie nieinwazyjnych badań, takich jak wirtualna bronchoskopia i wirtualna kolonoskopia i calcium scoring a więc szacowanie stopnia zwapnienia naczyń wieńcowych.

>firma Orlen Medica świadczy usługi medyczne dla pracowników spółek i osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym przez utworzony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "PetroLek". Orlen Medica w 2010 roku miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o wartości 4,45 mln zł. Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej miały wartość około 3,5 mln zł, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej – 890 tys. zł. Opieka specjalistyczna obejmowała rady w specjalnościach między innymi neurologii, położnictwa i ginekologii, alergologii, reumatologii. Placówka w 2010 roku nie miała umowy na wykonywanie badań tomografem komputerowym.

W Płocku kontrakt NFZ na przeprowadzanie badań tomografii komputerowej uzyskał jeszcze szpital wojewódzki i
>firma Fantom. W rejonie – Centrum medyczne w Gostyninie.


Czym jest Orlen Medica: 208 tys. zł na znaczenie w Leczenie O .