pgnig szuka dostawców usług co to znaczy

Co to jest PGNiG szuka dostawców usług medycznych. Co znaczy: usług medycznych PGNiG szuka.

Czy przydatne?

PGNiG szuka dostawców usług medycznych definicja

Co znaczy:

Świadczenia medyczne dla pracownikówPGNiG szuka dostawców usług medycznych

PGNiG szuka dostawców usług medycznych dla pracowników Dolnośląskiego Oddziału Obrotu Gazem. Oddział zatrudnia 404 osoby. Usługi mają być z zakresu medycyny pracy i kompleksowej opieki medycznej i stomatologii.
W pakiecie rodzinnym świadczenia mają być dostępne dla członków rodzin pracowników. W poprzednim przetargu ogłoszonym poprzez spółkę dla oddziału mazowieckiego liczącego 765 pracowników szacowana wartość zamówienia przekraczała 1,5 mln zł. Firma nie podała jednak zakresu świadcznych usług i tego, czy wizyty są limitowane. Umowa zarówno w jednym jak i drugim przypadku ma obowiązywać dwa lata. Oferty na świadczenie usług dla oddziału dolnośląskiego można składać do 9 marca 2011 roku. Wadium zostało ustanowione na poziomie 25 tys. zł, co znaczy, iż jeżeli jest zgodne z maksymalnym progiem określonym poprzez ustawę to min. wartość zamówienia może wynosić 833 tys. zł. Firma nie podała progów unijnych, w jakich mieści się wartość zamówienia.

Oferta ma objąć świadczenia medycyny pracy, opieki medycznej, w tym liczba wizyt u internisty i lekarzy ekspertów z wyjątkiem psychologa i psychiatry ma być nielimitowana i szczepienia, a również opiekę stomatologiczną. Specjalności medyczne dostępne dla pracowników to okulista, chirurg ogólny, ortopeda, ginekolog, dermatolog, kardiolog, laryngolog, gastrolog, alergolog, urolog, diabetolog, endokrynolog, neurolog, hematolog, gastroenterolog, onkolog, reumatolog, nefrolog, neurochirurg, pulmonolog, lek. med. tropikalnej, psychiatra, histopatolog, chirurg naczyniowy, chirurg onkolog, hepatolog, psycholog. Oferta ma obejmować również badania z zakresu diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. Ich liczba w przypadku uzyskania skierowania od lekarza ma być nielimitowana. W zakres zamówienia wchodzi także kontrast, znieczulenie i nagrywanie badań (tomografia, rezonans , USG płodu) na nośnikach elektronicznych.

Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem obejmuje Gazownię Wrocławską, Gazownię Wałbrzyską, Gazownię Zgorzelecką. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest jednostką dominującą ekipy PGNiG. Firma jest dystrybutorem gazu ziemnego na terenie Polski przez firmy zależne zajmujące się obrotem gazu i prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze ropy i gazu ziemnego w państwie i za granicą. Od jesieni 2005 roku PGNiG jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Czym jest PGNiG szuka dostawców usług znaczenie w Leczenie P .