pomorskie projekty unijne co to znaczy

Co to jest Pomorskie: 20 mln zł na projekty unijne. Co znaczy: projekty unijne Z stawki 100 mln zł.

Czy przydatne?

Pomorskie: 20 mln zł na projekty unijne definicja

Co znaczy:

Inwestycje szpitali pomorskichPomorskie: 20 mln zł na projekty unijne

Z stawki 100 mln zł zaplanowanych w budżecie pomorskiego samorządu na 2011 rok udział własny na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich wynosi powyżej 20 mln zł. 40 mln zł zostanie przeznaczone na wyposażenie Pomorskiego Centrum Traumatologii.
Inwestycje współfinansowane poprzez UE to między innymi zakończenie wyposażania szpitala wojewódzkiego w Słupsku – jego informatyzacja i inwestycja w szpitalny oddział ratunkowy, dostosowanie do wymagań prawa SOR i lądowiska w szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku, rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii, modernizacja mechanizmu zaopatrzenia w ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. Wyposażeniem tworzonego Centrum Traumatologii zajmuje się firma Promed. Zakupy obejmują lampy operacyjne, aparatu do znieczulenia, stoły operacyjne i zabiegowe, tomograf komputerowy, skanery do tomografii, mobilny zbiór do obrazowania śródoperacyjnego wspólnie z nawigacją neurochirurgiczną. Wyposażanych będzie 10 sal operacyjnych.

Oprócz tego powyżej 40 mln zł zostanie przeznaczone na projekt termomodernizacji siedmiu szpitali województwa pomorskiego, prace budowlano-instalacyjne w Pomorskim Centrum Traumatologii i rozliczenie robót instalacyjnych w szpitalu wojewódzkim w Słupsku. Projekt termomodernizacji 7 szpitali ma wartość 37 mln zł i dotyczy Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni i Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, w części na termomodernizację Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku i w części inwestycji w Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku, Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku i Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku.

Szpitale prowadzone poprzez samorząd województwa pomorskiego przyniosły blisko 23 mln zł utraty po trzech kwartałach 2010 roku w porównaniu z 16,8 mln zł utraty po trzech kwartałach 2009 roku. Zobowiązania wymagalne spadły do 52 mln zł z 69,5 mln zł. Samorząd Województwa pomorskiego jest organem założycielskim dla 20 szpitali, w tym trzech placówek psychiatrycznych.


Czym jest Pomorskie: 20 mln zł na znaczenie w Leczenie P .