poznań duże inwestycje co to znaczy

Co to jest Poznań: Duże inwestycje za pieniądze UE. Co znaczy: UE Szpital Kliniczny Przemienienia.

Czy przydatne?

Poznań: Duże inwestycje za pieniądze UE definicja

Co znaczy:

Prawie 10 mln na postępPoznań: Spore inwestycje za kapitał UE

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu kończy realizację następnego projektu współfinansowanego ze środków UE - dobiega końca realizacja projektu „przyrost jakości i dostępności obrazowej w SKPrzemienienia Pańskiego UM w Poznaniu przez rozbudowę i zakup wyposażenia”.
W ramach zrealizowanego projektu: działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturze ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym na lata 2007-2013 priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności mechanizmu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013” dokonano rozbudowy i unowocześnienia Działu Radiologii Klinicznej w obiekcie Szpitala przy ul. Szamarzewskiego. Wartość projektu wyniosła 9 998 000 zł. Stawka dofinansowania to 8 498 300 zł. Pozostałą kwotę, tak zwany wkład własny zapewniło Ministerstwo Zdrowia. Projekt zakłada trzy przedmioty: rozbudowę obiektu szpitalnego przy ul. Szamarzewskiego dla potrzeb działu diagnostyki obrazowej, zakup sprzętu diagnostyki obrazowej jest to nowoczesnego 64-rzędowego tomografu komputerowego i aparatów USG, ucyfrowienie sprzętu radiologicznego, a więc rezygnacja z szablonowych metod wywoływania zdjęć na rzecz zapisu elektronicznego.

Zdaniem przedstawicieli szpitala, bez rozwoju zaplecza lokalowego trudno byłoby zapewnić odpowiednią dostępność do badań. Ucyfrowienie posiadanego sprzętu daje szansę na ujęcie całej diagnostyki obrazowej danego pacjenta w elektronicznej historii dolegliwości. Nie tylko minimalizuje to wydatki ( przez rezygnacje z konieczności wywoływania zdjęć), lecz również zapewnia łatwiejszą dostępność do zdjęć i sposobność dokładnej ich analizy. Inicjalne wykrycie i trafna ocena stopnia zaawansowania dolegliwości niejednokrotnie decydują o skuteczności leczenia Dotyczy to szczególnie chorób układu krążenia i chorób nowotworowych, które są odpowiedzialne za największy w Polsce odsetek zgonów. Dlatego także postawiono na postęp tego obszaru działalności Szpitala.


Czym jest Poznań: Duże inwestycje za znaczenie w Leczenie P .