okultyczne operacje precyzyjne co to znaczy

Co to jest Precyzyjne operacje okulistyczne. Co znaczy: operacje okulistyczne Leczenie operacyjne.

Czy przydatne?

Precyzyjne operacje okulistyczne definicja

Co znaczy:

sposoby operacyjne w schorzeniach narządu wzrokudokładne operacje okulistyczne

Leczenie operacyjne jest nieodłącznym elementem postępowania z pacjentem ze schorzeniami narządu wzroku. Stosuje się je wówczas, gdy zawodzą >>sposoby zachowawcze albo w razie braku innych możliwości leczenia pacjenta.
Współczesna chirurgia okulistyczna wymaga od lekarza wiedzy, sprawności manualnej, doświadczenia i właściwej oceny sytuacji. Znieczulenie jest konieczne w celu osiągnięcia pozytywnych wyników operacji. Decyzja o rodzaju znieczulenia powinna uwzględniać bezpieczeństwo pacjenta jak i wymogi chirurga. Standardem jest wykorzystywanie premedykacji przed zabiegiem (leki uspokajające, przeciwbólowe, przeciwwymiotne). Aktualnie przewarzająca część zabiegów operacyjnych (chirurgia zaćmy, jaskry, szklistkowo-siatkówkowa, plastyczna) jest realizowana w znieczuleniu miejscowym. Stosuję się adekwatnie blokadę pozagałkową, okołogałkową, znieczulenie dokomorowe, kroplowe, pod torebkę Tenona. W niektórych sytuacjach wymagane jest jednak znieczulenie ogólne (krótko działające).

Aparatura i sprzęt

Rynek mikrochirurgiczny znacznie wzbogacił własną ofertę. Używany jest w momencie obecnej najnowocześniejszy sprzęt operacyjny (Infinity Vision Mechanizm, Constellation Mechanizm, Megatron S4, Stellaris, Sovereign Whitestar, OS3 NovitreX 3000) z jednoczasowym użyciem jednorazowych zestawów chirurgicznych (Custom-Pak). Mikroskop operacyjny z torem wizyjnym zapewnia pacjentowi i personelowi medycznemu bezpieczeństwo, pełni także rolę edukacyjną.

Z ekonomicznego punktu widzenia nowoczesna sala operacyjna jest jednym z najcenniejszych przedmiotów w każdym systemie opieki zdrowotnej. Wydatek wyposażenia sali w konieczną aparaturę, urządzenia, narzędzia, materiały jest wielki i może spokojnie przekroczyć mln złotych. Inwestycję podraża także aparatura diagnostyczna (SOCT, USG, pachymetr, funduskamera w przyszpitalnej poradni okulistycznej.

Chirurgia zaćmy

Fakoemulsyfikacja zaćmy z jednoczesnym wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej jest aktualnie standardem w chirurgii soczewki. Metoda mikrocięcia (1,6 mm-2,4 mm) zapewnia szczelność i szybsze gojenie się rany i mniejszy astygmatyzm pooperacyjny. W zależności od stanu przedoperacyjnego chirurg wszczepia sztuczną soczewkę jedno- albo wieloogniskową zwijalną (na przykład AcrySof Natural, Restor, Quatrix, Barrett itd ). Rana pooperacyjna nie wymaga zakładania szwu. Zabieg trwa kilkanaście min. i pacjent wraca do domu po 2-3 godzinach. W oczach bezsoczewkowych stosuje się wtórne wszczepienie sztucznej soczewki z jednoczasowym jej podszyciem do twardówki.

Witrektomia

Kluczowymi wskazaniami do zabiegów są retinopatia cukrzycowa, krwotok do ciała szklistego, odwarstwienie siatkówki, otwór plamki, błony nasiatkówkowe, zakrzep żyły środkowej siatkówki, zwyrodnienie plamki powiązane z wiekiem, urazy. Najnowsze >>>sposoby operacyjne ( mechanizm 23G, 25G+) zapewniają większe bezpieczeństwo dla pacjenta i komfort dla chirurga, nie wymagają zakładania szwów i umożliwiają szybszą rehabilitację. Substytutem usuniętego w okresie operacji ciała szklistego jest gaz (C3F8,SF6) albo olej silikonowy. Pacjent jest wypisywany do domu przeważnie na drugi dzień.

Chirurgia jaskry i refrakcyjna

W zależności od stopnia zaawansowania dolegliwości stosuje się leczenie laserowe: trabekuloplastykę (SLT, ALT), irydoplastykę albo irydotomię w trybie ambulatoryjnym albo chirurgiczne: irydektomia, trabekulectomia, cyklofotokoagulacja, sztuczne przetoki filtrujące (Ahmed, Molteno, Express) w trybie hospitalizacji.Laserowa korekcja wady wzroku umożliwia usuwanie krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu. Realizowane techniki zależą od wyników badań kwalifikacyjnych i obejmują metodę PRK, LASIK, LASEK, Epi-LASIK. Zabiegi realizowane są ambulatoryjnie.

Chirurgia zeza i plastyczna

Obejmuje raczej chirurgię powiek – podwinięcie i odwinięcie powiek, opadanie powiek, niepoprawny przyrost rzęs, usunięcie zmian chorobowych (brodawki, kępki żółte, gradówki, zmiany rozrostowe. realizowane są w trybie ambulatoryjnym, w przypadku potrzeby z badaniem hist-pat

Leczenie farmakologiczne zależy od typu zabiegu i trwa od kilku dni w razie drobnych zabiegów do ok. 6 tygodni po operacjach zaćmy i witrektomii. Wymagane jest wykorzystywanie zaleconych leków, ograniczenie aktywności ruchowej, okresowa kontrola okulistyczna. Rezultat przeprowadzonego leczenia operacyjnego zależy od rodzaju dolegliwości podstawowej, stanu oka przed zabiegiem, wieku i tym podobne Celem zabiegu jest stabilizacja, przywrócenie albo poprawa funkcji narządu wzroku. Niekiedy prowadzi do znacznej poprawy widzenia, czasem zatrzymuje rozwój zmian chorobowych.


lek med. Robert Domański

Szpital Pod Bukami, Bielsko-Biała


Czym jest Precyzyjne operacje znaczenie w Leczenie P .