prezydent podpał ustawę co to znaczy

Co to jest Prezydent RP podpisał Ustawę o systemie informacji. Co znaczy: podpisał Ustawę o.

Czy przydatne?

Prezydent RP podpisał Ustawę o systemie informacji definicja

Co znaczy:

Nowe prawo dotyczące dokumentacji medycznejPrezydent RP podpisał Ustawę o systemie informacji

Prezydent podpisał Ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Prawo pozwala na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej do 31 lipca 2014 roku. Po tym czasie dokumentacja musi być wyłącznie w formie elektronicznej. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2012 roku.
Ustawa scala wiadomości rozproszone aktualnie w kilku systemach gromadzenia danych, w tym w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia. Przewiduje sposobność gromadzenia jednostkowych danych medycznych. Dane zostaną zgromadzone na konstruowanej aktualnie specjalnej platformie danych elektronicznych. Jej zasoby mają być udostępniane w ustalonych zakresach między innymi samorządom, czy także placówkom medycznym, które będą mogły się nimi zmieniać w celu realizacji świadczeń dla konkretnego pacjenta. Mechanizm Informacji Medycznej, który ma zintegrować pozostałe mechanizmy, ma gromadzić również wiadomości o placówkach medycznych, pracownikach medycznych i płatnikach (w tym również innych niż Narodowy Fundusz Zdrowia), a również o cenach usług, lecz tylko z zakresu świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Stworzony ma zostać również mechanizm do gromadzenia danych o pacjentach. SIM wg nowej ustawy ma umożliwiać płatnikom i usługobiorcom uzyskiwania informacji o udzielanych, udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej.


Prawo ma stwarzać ramy dla oceny i porównania wydatków usług medycznych realizowanych w placówkach, monitorowania faktycznego dostępu do świadczeń medycznych. Ma również umożliwić świadczenia telemedyczne i otworzyć mechanizm dla płatników innych niż Narodowy Fundusz Zdrowia. Każdy z podmiotów ustawy, płatnik, usługobiorca czy usługodawca ma przyznany dostęp do danych w innym zakresie. Płatnikom przysługuje dostęp do danych, w tym danych osobowych i jednostkowych danych medycznych usługobiorców i danych dotyczących usługodawców i prawo do pobrania danych niezbędnych do rozliczania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej.


Czym jest Prezydent RP podpisał Ustawę znaczenie w Leczenie P .