medica leczenie szpitalne co to znaczy

Co to jest Pro-Medica: 8,6 mln zł na leczenie szpitalne. Co znaczy: leczenie szpitalne Pro-Medica.

Czy przydatne?

Pro-Medica: 8,6 mln zł na leczenie szpitalne definicja

Co znaczy:

Finansowanie świadczeń medycznychPro-Medica: 8,6 mln zł na leczenie szpitalne

Pro-Medica prowadzacą szpital w Ełku dostała na 2011 rok kontrakty na leczenie szpitalne i świadczenia na izbie przyjęć o łącznej wartości 8,6 mln zł. Umowa u największej wartości obejmuje świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej i ma wartość 4,88 mln zł.
Świadczenia z zakresu leczenia chorób wewnętrznych mają wartość 1,58 mln zł, świadczenia z zakresu pediatrii - 1,43 mln zł, a świadczenia na izbie przyjęć - 722 tys. zł. Wszystkie wartości są obliczone bez podatku VAT i obejmują hospitalizację na terenie powiatu ełckiego. W połowie stycznia 2011 roku Mazurskie Centrum Zdrowia Zakład Opieki Zdrowotnej w Ełku - Pro-Medica otrzymało umowę w wysokości 1,25 mln zł na świadczenia pielęgnacyjno opiekuńcze i opiekuńczo-lecznicze w ramach powszechnego ubezpieczenia. Całkowita wartość umów placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosiła w styczniu 2011 roku 23 mln zł, w tym na leczenie szpitalne – 14,5 mln zł. Dziennie 21 stycznia 2011 roku wartość świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej wynosiła 862,7 tys. zł, a leczenie chorób wewnętrznych miało wartość 279 tys. zł. Dziennie 27 grudnia 2010 roku świadczenia pediatryczne na 2011 rok nie były zakontraktowane w Funduszu.

Szpital Pro-Medica w Ełku prowadzi dziewięć oddziałów, w tym chirurgiczny, gruźlicy, neonatologii, kardiologii i pediatrii i pododdział rehabilitacji kardiologicznej. Kontrakt placówki w Ełku z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne w 2010 roku wynosił 22,87 mln zł. Największa umowa obejmowała świadczenia z zakresu chirurgii ogólnej – 5,66 mln zł i kardiologii – 2,18 mln zł. Przy placówce funkcjonuje zakład opiekuńczo-leczniczy, centralne laboratorium i laboratorium mikrobiologiczne.


Czym jest Pro-Medica: 8,6 mln zł na znaczenie w Leczenie P .