program zarządzania flotą co to znaczy

Co to jest Program zarządzania flotą łączy wiele funkcji. Co znaczy: kierowania flotą łączy sporo.

Czy przydatne?

Program zarządzania flotą łączy wiele funkcji definicja

Co znaczy:

mechanizmy wspomagające ratownictwo medyczneProgram kierowania flotą łączy sporo funkcji

Program kierowania flotą w stacji pogotowia łączy w sobie sporo funkcji. Począwszy od przyjmowania zgłoszeń alarmowych, prowadzenie dokumentacji medycznej, aż do przesłania tych danych do miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego gotowych do wyjazdu.
Mirosław SoleckiAutor: Mirosław SoleckiProgram umożliwia również przesłanie podstawowych dany z przyjętego zgłoszenia na przenośny tablet, który jest na wyposażeniu załogi i odwrotnie zespół RM potwierdza każde własne działanie (wyjazd, dotarcie, przewóz pacjenta do szpitala, powrót), co pozwala dyspozytorowi posiadać pełną informację w rzeczywistym czasie o pracy jednostki RM. Wprowadzony poprzez dyspozytora adres zdarzenia automatycznie wytycza trasę dojazdu na mapie w tablecie i kierowca może być prowadzony do celu poprzez urządzenie.

W połączeniu z urządzeniami GPRS zainstalowanych w ambulansach dyspozytor posiada nie tylko sposobność nawigacji zespołu, lecz i odtworzenia tych danych, gdyż każdy ruch zespołu przez GPRS jest archiwizowany.


Współpracującym modułem jest funkcja tworzenie grafików dyżurów i związana z tym ewidencja czasu pracy.

Standardy przyjmowania zgłoszenia aktualnie służące gwarantują jak najszybszy czas dotarcia do osoby potrzebującej pomocy. Jego zadaniem nie jest uzyskanie wymiernego efektu finansowego, lecz ułatwienie pracy i powiększenie bezpieczeństwa i skrócenie czasu dotarcia na miejsce zdarzenia. Z pewnością jednak przez dostępne aplikacja pomaga w rozliczaniu wydatków eksploatacji pojazdów, w tym paliwa, liczby przejechanych kilometrów czy rozliczenia czasu pracy pracowników. Dokumentacja medyczna jest wysłana także do Narodowego Funduszu Zdrowia, co jest konieczne do prawidłowej realizacji umowy w dziedzinie ratownictwa medycznego.


Osobną funkcją jest fakturowanie zróżnicowanych usług w dziedzinie transportu sanitarnego. Mamy, gdyż podpisane umowy z wieloma placówkami na wykonywanie usług transportu sanitarnego, a dane potrzebne do wystawienia faktury i przypisania do płatnika pobierane są z urządzenia GPRS i tabletu.

Mechanizm to narzędzie, na którym pracują ludzie. Pozwala na pełną archiwizację danych łącznie z czasem dotarcia, rodzajem podanych leków, które na dalszym etapie mogą być przetwarzane zarówno w celach medycznych jak i statystycznych.Czym jest Program zarządzania flotą znaczenie w Leczenie P .