projekt dodatkowych co to znaczy

Co to jest Projekt dodatkowych ubezpieczeń wymaga zmian. Co znaczy: ubezpieczeń wymaga zmian W toku.

Czy przydatne?

Projekt dodatkowych ubezpieczeń wymaga zmian definicja

Co znaczy:

Opinia na temat projektu ustawyProjekt dodatkowych ubezpieczeń wymaga zmian

W toku konsultacji socjalnych będziemy postulować zmiany, mające na celu powstanie klarownego prawa, naprawdę umożliwiającego każdemu lepszy i szybszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, oferowanej w ramach dodatkowych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.


Paweł KalbarczykAutor: Paweł KalbarczykZ satysfakcją przyjęliśmy zapisy, dotyczące możliwości oferowania w ramach dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, zawieranych poprzez pracodawców, świadczeń medycyny pracy. Podobnie jak propozycje finansowania składek dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych (poza świadczeniami medycyny pracy) z zakładowego funduszu świadczeń społecznych. Jako obiecujący uznajemy także zapis o uldze podatkowej dla osób opłacających składkę ubezpieczenia zdrowotnego, nie mniej decyzyjny głos w tej sprawie będzie miał Minister Finansów, w oparciu o stan budżetu państwa.

Wybrane zapisy projektu, PIU przyjmuje jednak z zaskoczeniem. Wbrew zapowiedziom, ustawa nie definiuje dokładnie definicje dodatkowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. W ustawie dodatkowo przypisano NFZ funkcje, które nie powinny być przypisywane płatnikowi, a ewentualnie nadzorcy rynku ubezpieczeniowego. Takiej funkcji NFZ nie pełni i pełnić nie powinien. Ufamy, iż wyłącznie poprzez pomyłkę w projekcie uniemożliwiono oferowanie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych ubezpieczycielom życiowym – a więc pomiędzy innymi obecnym liderom tego rynku w Polsce. Należy pozytywnie ocenić fakt, iż Ministerstwo Zdrowia dostrzegło potrzebę prawnego uregulowania rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Kilka miesięcy temu, w trakcie zorganizowanej poprzez PIU konferencji poświęconej temu zagadnieniu, środowisko ubezpieczeniowe z nadzieją przyjęło zapowiedzi odpowiednich regulacji. Zapowiedzi naprawdę odzwierciedlały potrzeby mechanizmu opieki zdrowotnej.
Czym jest Projekt dodatkowych znaczenie w Leczenie P .