przekształcenie może wynikać co to znaczy

Co to jest Przekształcenie może wynikać z konieczności. Co znaczy: może wynikać z konieczności.

Czy przydatne?

Przekształcenie może wynikać z konieczności definicja

Co znaczy:

Marek Wierzba, dyr szpitala w Nowym TarguPrzekształcenie może wynikać z konieczności

Przekształcenie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu w spółkę kapitałową może wynikać z konieczności prawnej, aczkolwiek na razie nie ma takiej woli po stronie samorządu. Mimo poprawy bieżącej sytuacji, do zbilansowania się brakuje placówce ok. 300 tys. zł miesięcznie.
- Jeżeli bilans na koniec 2011 roku okaże się niekorzystny, to starostwo zostanie postawione przed koniecznością podjęcia decyzji, czy pokrywa stratę, czy także skorzysta z możliwości przekształcenia – mówi Marek Wierzba, dyrektor placówki. – Moja ocena kwestii zasadności przekształcenia jest taka, iż działalność musi się bilansować bez względu na to, czy szpital funkcjonuje w formule SP ZOZ, czy tez w formule firmy. Na początku trzeba dążyć do uporządkowania finansów, później do przekształcenia, aczkolwiek z pewnością w formule SP ZOZ są pewne obszary trudniejsze do realizacji, jak choćby świadczenie usług komercyjnych. To, czy jest na nie popyt, zależy od uwarunkowań lokalnych. Są takie miejsca, gdzie jest rynek, są takie, gdzie nie ma możliwości świadczenia usług komercyjnych, lecz to i tak w decyzyjnym stopniu nie wpływa na bieżącą działalność.


Szpital ma nadzieje, iż zwiększy przychody w 2012 roku. Stara się zarówno pozyskać wyższy kontrakt, jak i dzierżawić pomieszczenia na cele komercyjne. Wprowadził płatną strefę parkowania. Na koniec sierpnia utrata wynosiła jednak 4 mln zł, aczkolwiek wartość nadwykonań wynosi 3,5 mln zł.


- W takich 3,5 mln zł ok. miliona stanowią nadwykonania za świadczenia nielimitowane, a więc ratujące życie i liczymy na to, iż uzyskamy za nie zapłatę – mówi Marek Wierzba.


Szpital, gdyż funkcjonuje w warunkach górskich atrakcyjnych turystycznie, musi radzić sobie z nierównomiernym obciążeniem szpitalnego oddziału ratunkowego.


- Tj. jednak problem szpitali zlokalizowanych w obszarach turystycznych, kiedy w sezonie następuje znaczący wzrost pacjentów – mówi Marek Wierzba.


Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi 74,6 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone 49,5 mln zł. Świadczenia szpitalnego oddziału ratunkowego są wycenione na 2,68 mln zł. Umowy o największej wartości w dziedzinie leczenia stacjonarnego obejmują takie specjalności jak ortopedia i traumatologia narządu ruchu – 9,3 mln zł, chirurgia ogólna – 6,9 mln zł, położnictwo i ginekologia – 5,7 mln zł, neonatologia – 5,3 mln zł.PRZEKSZTAŁCENIA SZPITALI W firmy PRAWA HANDLOWEGO

FORUM SZPITALI POLSKICH MEDMARKET, 24 LISTOPADA 201124 listopada 2011 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się Forum Szpitali Polskich Medmarket 2011 (www.forummedmarket.pl). Tematem konferencji będzie mechanizm przekształceń szpitali. W debacie wezmą udział dyrektorzy szpitali, przedstawiciele organów założycielskich, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, a również prawnicy i analitycy doradzający w procesie przekształceń.Celem konferencji jest badanie warunków, które są fundamentem powodzenia procesu przekształcenia szpitala.

Czym jest Przekształcenie może wynikać znaczenie w Leczenie P .