radiologica nowa pracownia co to znaczy

Co to jest Radiologica: nowa pracownia MRI i TK. Co znaczy: pracownia MRI i TK >firma Radiologica z.

Czy przydatne?

Radiologica: nowa pracownia MRI i TK definicja

Co znaczy:

firma diagnostyczna rozwija działalnośćRadiologica: nowa pracownia MRI i TK

>firma Radiologica z Warszawy otworzyła nową pracownię diagnostyczną, która świadczy usługi w dziedzinie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od stycznia 2011 roku pracownia rozszerzy działalność o badania USG.
aktualnie usługi pracowni są wyłącznie komercyjne. Być może >>firma podpisze z NFZ kontrakt na te usługi na rok 2011. Placówka po nazwą Centrum Diagnostyki i Leczenia Radiologica powstała w warszawskiej dzielnicy Wola przy ulicy Fort Wola 22. Zaopatrzona została w wysokopolowy mechanizm MR Essenza spółki Siemens o polu magnetycznym 1,5 Tesli. Aparat zaopatrzony w pełen pakiet oprogramowania diagnostycznego pozwala na wykonywanie wszystkich rodzajów badań sposobem rezonansu magnetycznego. W pracowni tomografii komputerowej pracuje spiralny 16-rzędowy tomograf komputerowy Emotion spółki Siemens.

Pracownia została również zaopatrzona w specjalistyczny pakiet interwencyjny pozwalający na wykonywanie badań diagnostycznych typu biopsje i minimalnie inwazyjnych zabiegów terapeutycznych pod kontrolą fluoroskopii TK. Oferuje między innymi nową metodę leczenia chorób kręgosłupa, zwłaszcza dyskopatii - dyskolizę ozonową pod kontrolą fluoroskopii TK - z wykonywaniem zabiegów o wysokiej skuteczności terapeutycznej w warunkach ambulatoryjnych.Ozonoterapia pod kontrolą fluoroskopii TK może być także służąca w schorzeniach innych struktur układu kostno-stawowego, w tym stawów, jak także w zmianach pourazowych mięśni.

Pracownię prowadzi >>firma Radiologica sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy, której prezesem jest Andrzej Pytlewski, a wiceprezesem Jarosław Ryterski. >>firma prowadzi również pracownie diagnostyki obrazowej przy ulicy Wiertniczej w Warszawie (rezonans magnetyczny), w Żyrardowie (tomograf komputerowy), w SP ZOZ-ie Choroszczy koło Białegostoku (rezonans i tomograf). >>firma Radiologica Rzeszów Pytlewski, Ryterski >>firma jawna prowadzi pracownię diagnostyczną w Szpitalu MSWiA w Rzeszowie (rezonans i tomograf). >>firma Radiologica Net Pytlewski Ryterski >>firma jawna z Rumii złożyła ofertę dotyczącą usługi rezonansu magnetycznego dla szpitala w Wejherowie (jednak oferta firmy nie została wybrana). W rejestrze firm zarejestrowana została również >>firma Radiologica PET >>firma jawna, gdzie partnerami są także właściciele firmy Radiologica sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (www.radiologica.pl).


Czym jest Radiologica: nowa pracownia znaczenie w Leczenie R .