radom budowę wyposażenie co to znaczy

Co to jest Radom: 27 mln zł z UE na budowę i wyposażenie. Co znaczy: na budowę i wyposażenie.

Czy przydatne?

Radom: 27 mln zł z UE na budowę i wyposażenie definicja

Co znaczy:

Wsparcie unijne inwestycji szpitalnejRadom: 27 mln zł z UE na budowę i wyposażenie

Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma 27 mln zł dofinansowania unijnego na sfinansowanie wydatków prac budowy i wyposażenia nowego pawilonu ginekologiczno-położniczego. Całkowita wartość inwestycji to powyżej 35 mln zł. Umowa o dotację UE zostanie podpisana 7 czerwca 2011 roku.
Budynek zostanie zaopatrzony w nowy sprzęt, którego zakup również obejmie dofinansowanie unijne. Ze starego obiektu przeniesiony zostanie jedynie sprzęt w najwspanialszym stanie technicznym. Aktualnie szpital jest na kroku wyposażania obiektu. Projekt zakłada zakup między innymi łóżek szpitalnych, łóżek porodowych, stołów do pielęgnacji noworodków, foteli ginekologicznych, inkubatorów, aparatów USG, RTG i EKG, stanowisk do resuscytacji noworodków, respiratorów dla noworodków, stołów operacyjnych i innych aparatów medycznych i mebli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pawilonu. Otwarcie pawilonu planowane jest na przełom sierpnia i września 2011 roku.


Pawilon ginekologiczno-położniczy powstał na bazie zaniechanej w latach 90-tych budowy. Wykorzystano 3-kondygnacyjny żelbetonowy szkielet powstałego wtedy budynku, nad którym nadbudowano następne dwie kondygnacje. Dodatkowo powstał nowy 3-kondygnacyjny budynek. Obiekty zostały połączone klatką schodową i przewiązką na poziomie piętra.


Radomski Szpital Specjalistyczny świadczy usługi na II poziomie referencyjności w dziedzinie interny, kardiologii, pediatrii, neurologii, rehabilitacji, leczenia chorób zakaźnych, nefrologii, dermatologii, anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, neonatologii i patologii noworodków w części leczenia zachowawczego i z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, ortopedii i traumatologii, ginekologii i położnictwa, urologii i okulistyki w części specjalności zabiegowych.


Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia wynosi w 2011 roku 119, 97 mln zł, w tym na leczenie szpitalne jest przeznaczone ok. 87 mln zł. Umowy o największej wartości obejmują świadczenia z zakresu kardiologii i kardiologii interwencyjnej – ok. 17 mln zł, chirurgii ogólnej – 8 mln zł, położnictwa i ginekologii – 8,5 mln zł, chirurgii naczyniowej – 5 mln zł.


Czym jest Radom: 27 mln zł z UE na znaczenie w Leczenie R .