radom rozbudowa co to znaczy

Co to jest Radom: rozbudowa SOR za 10 mln zł. Co znaczy: rozbudowa SOR za 10 mln zł Wojewódzki.

Czy przydatne?

Radom: rozbudowa SOR za 10 mln zł definicja

Co znaczy:

Dostosowanie oddziału do wymagań sanitarnychRadom: rozbudowa SOR za 10 mln zł

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu planuje rozbudowę i wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego za około 10 mln zł. Na razie ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Na jej sporządzenie wykonawca uzyska 12 miesięcy od podpisania umowy.
Nadzór autorski nad inwestycją ma zaś trwać 48 miesięcy od podpisania umowy. Oferty w przetargu można składać do 4 marca 2011 roku. Gotowa koncepcja zakłada między innymi wykonanie nowej sieci komputerowej, wymianę oświetlenia, wykonanie nowych sanitariatów, wskazuje na konieczność zamiany wentylacji i klimatyzacji w sali krótkotrwałej terapii. Placówka planuje również zakupy sprzętowe wedle wymaganiami wyposażeniowymi Ministerstwa Zdrowia. W planie są zakupy między innymi ultrasonografów, przyłóżkowych aparatów RTG, aparatu do znieczulania, zestawów do monitorowania funkcji życiowych, defibrylatorów.

Opracowana koncepcja wskazuje także na to, istniejący aktualnie układ pomieszczeń nie w pełni zapewnia optymalne zastosowanie powierzchni zajmowanej poprzez SOR. Odpowiednikiem są gabinety konsultacyjne kardiologiczny i internistyczny, gdzie powierzchnia każdego z nich wynosi ok. 40 mkw.

-Należałoby zracjonalizować układ i zastosowanie poszczególnych pomieszczeń i wzajemny układ obszarów SOR. W ramach modernizacji należy pomiędzy innymi zwrócić szczególną uwagę na region dekontaminacji, który powinien być zintegrowany z obszarem segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć. Pomieszczenie dekontaminacji powinno być tak zorganizowane i zaopatrzone, by można było przeprowadzić stosowne procedury w razie różnych rodzajów skażeń. Należy także pamiętać o utworzeniu obszaru laboratoryjno-diagnostycznego – pisze firma Europejskie Centrum Doradztwa z Lublina, która była autorem koncepcji rozbudowy. Modernizacja SOR ma również umożliwić szpitalowi reagowanie w wypadku zdarzeń masowych.

Kontrakt Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2011 rok wynosi 144 mln zł, w tym na leczenie szpitalne – 126 mln zł. Placówka prowadzi chemioterapię wartą 16 mln zł. Największe umowy obejmują świadczenia kardiologiczne warte łącznie około 15 mln zł. Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu mają wartość 13,8 mln zł, chirurgia ogólna – 9 mln zł.


Czym jest Radom: rozbudowa SOR za 10 znaczenie w Leczenie R .