radziejów informatyzacja co to znaczy

Co to jest Radziejów: informatyzacja za 2,5 mln zł. Co znaczy: za 2,5 mln zł Szpital powiatowy w.

Czy przydatne?

Radziejów: informatyzacja za 2,5 mln zł definicja

Co znaczy:

Ucyfrowienie ze wsparciem unijnymRadziejów: informatyzacja za 2,5 mln zł

Szpital powiatowy w Radziejowie planuje w pod koniec I kwartału 2011 roku rozpocząć projekt kompleksowej informatyzacji placówki. Projekt, którego wartość wyniesie około 2,5 mln zł, ma się zakończyć w 2012 roku. Dofinansowanie unijne to około 85 procent jego wartości.
Placówka zamierza połączyć siecią wszystkie oddziały szpitala wspólnie z izba przyjęć, poradniami i rejestracją, a również laboratorium i zakładem diagnostyki obrazowej. W planach jest także ucyfrowienie drugiego aparatu RTG i mammografu. Przetargi ma ogłaszać urząd marszałkowski, który umowę o partnerstwie w dziedzinie informatyzacji ma realizoać w kilkunastu placówkach województwa kujawsko-pomorskiego.

Szpital Powiatowy w Radziejowie prowadzi siedem oddziałów, w tym, wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologii, dziecięcy, rehabilitacji, reumatologii, terapii uzależnień. Przy placówce funkcjonują poradnie specjalistyczne. Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2010 rok wynosi 21,7 mln zł, w tym na leczenie szpitalne – 12 mln zł. Placówka ma również umowę na ratownictwo medyczne w wysokości 2,45 mln zł. Umowa na leczenie szpitalne chorób wewnętrznych ma wartość 3,37 mln zł, świadczenia z zakresu reumatologii – 1,9 mln zł. Przy placówce funkcjonuje zakład opiekuńczo-leczniczy i pracownia fizjoterapii.

Ze współudziałem środków unijnych placówka zrealizowała już projekt doposażenia w sprzęt, kupując między innymi mammograf, gastroskop, wyposażenie bloku operacyjnego i laboratorium, a również poradni specjalistycznych.


Czym jest Radziejów: informatyzacja za znaczenie w Leczenie R .