read gene umowa pomorską co to znaczy

Co to jest Read-Gene: umowa z Pomorską AM. Co znaczy: umowa z Pomorską AM Zarząd firmy Read-Gene.

Czy przydatne?

Read-Gene: umowa z Pomorską AM definicja

Co znaczy:

Projekt wykonywany przy współpracy z uczelniąRead-Gene: umowa z Pomorską AM

Zarząd firmy Read-Gene Spółka akcyjna poinformował o zawarciu umowy o udostępnianie bazy próbek biologicznych i danych klinicznych pacjentów zarejestrowanych w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii z Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie.
obiektem umowy jest udostępnienie poprzez Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie na rzecz Read-Gene SA bazy próbek biologicznych w celu realizacji poprzez Spółkę projektu pod nazwą "Poziom mikroelementów, makroelementów i witamin jako czynników ryzyka raków".

Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie zostanie wypłacone płaca za udostępnienie przedmiotu umowy naliczone w wysokości 0,7 % przychodów uzyskanych poprzez spółkę z tytułu komercjalizacji wynalazku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i na terenie innych krajów. Uczelni przysługuje także 10 % udziału w patentach uzyskanych na testy opracowane wskutek przeprowadzonego projektu z wykorzystaniem udostępnionej bazy.

W lutym firma poinformowała, iż podpisała umowę kredytową z PKO SA. Kredyt inwestycyjny w wysokości 2 734 000,00 zł przeznaczony jest na budowę i wyposażenie centrum badawczo- rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych zlokalizowanego w Grzepnicy, gm. Dobra Szczecińska. Wartość całej inwestycji wynosi 7 750 tys. zł. Podpisanie umowy kredytowej było podyktowane wymaganiami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego firma uzyskała 60-procentowe dofinansowanie inwestycji.

Read-Gene działa w obszarze tak zwany medycyny spersonalizowanej, takiej jak testy genetyczne, badania kliniczne, chemoprewencja i repozycjonowanie leków (www.read-gene.com).

Udziałowcami firmy Read-Gene Spółka akcyjna są Gen-Pat-Med sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (71,50 procent głosów), Adamed sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (6,34 procent ), Jan Lubiński, prezes firmy (6,64 procent )) i pozostali akcjonariusze (15,43 procent ))).


Czym jest Read-Gene: umowa z Pomorską AM znaczenie w Leczenie R .