koncepcję swoją realizujemy co to znaczy

Co to jest Realizujemy swoją koncepcję. Co znaczy: koncepcję Z Romanem Walasińskim, prezesem.

Czy przydatne?

Realizujemy swoją koncepcję definicja

Co znaczy:

Chcemy zachęcić operatorów ubezpieczeńRealizujemy własną koncepcję

Z Romanem Walasińskim, prezesem Swissmed na temat inwestycji w usługi szpitalne, planów rozwoju firmy i perspektyw rozwoju związanych z otwarciem rynku dla dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych rozmawia Magdalena OkoniewskaNa jakim etapie jest aktualnie inwestycja Swissmedu związana z budową szpitala w Warszawie?

W tej chwili przygotowujemy się do ostatniego etapu budowy szpitala, w zasadzie już do jego wykończenia. Za ok. miesiąc-dwa rozpoczniemy jego wyposażanie w sprzęt medyczny, rozpoczniemy montaż instalacji gazowych i instalacji medycznych i ostateczny montaż bloków operacyjnych. Otwarcie placówki i wykonanie pierwszych zabiegów planujemy w połowie września, oczywiście po dokonanych przedtem odbiorach sanitarnych. Wszystko wskazuje na to, iż termin ten zostanie dotrzymany. Budżetowanie na tę inwestycję mamy zamknięte i pod tym względem również nie ma jakichkolwiek opóźnień.Jaki jest całkowity wydatek inwestycji?

ok. 70 mln zł. 35,5 mln zł to wartość prac budowlanych. 11 mln zł to wydatek zakupu sprzętu radiologicznego, który zostanie dostarczony poprzez firmę GE w formule wyposażenia kompleksowego.
ok. 7 mln zł będzie przeznaczone na drobny sprzęt medyczny i także
ok. 7 mln zł na środki obrotowe. Otrzymaliśmy w połowie kwietnia dwa kredyty w wysokości 33 mln zł na dokończenie inwestycji, przedtem również w tym celu została przeprowadzona emisja akcji.Czy tylko spółka GE będzie dostawcą sprzętu dla placówki?

Z GE podpisaliśmy umowę o partnerstwie technologicznym, jednak nie tylko ta spółka będzie dostawcą wyposażenia. Trwa aktualnie postępowanie dotyczące sprzętu anestezjologicznego i drobnego sprzętu medycznego - jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja o wyborze dostawcy.Jakie usługi będzie oferował szpital?

Podobnie jak w placówce prowadzonej w Gdańsku zastosujemy tutaj tak zwany kierowanie łóżkiem i możliwie sporą liczbę dyscyplin chirurgicznych. Zaczniemy od specjalności, które mają największe powodzenie na rynku komercyjnym, a więc od ortopedii, ginekologii i okulistyki. Wybór tych specjalności został poprzedzony wnikliwymi analizami rynku.. To są specjalności, na które jest spore zapotrzebowanie nie tylko w Polsce, świadczą o tym również doświadczenia wielu placówek zagranicznych. Następnie, w zależności od tego, czy uda nam się uzyskać kontrakt z NFZ, będziemy rozszerzać działalność o następne specjalności. . Naszym celem jest zaproponowanie oferty dobrze wkomponowanej w lokalny pejzaż usług medycznych.Prowadzący otwartym w ubiegłym roku Mazowieckim Szpitalem Onkologicznym stwierdzili, iż pierwsze 5 lat funkcjonowania placówki, to czas, kiedy do jego działalności się dokłada. Dopiero po tym czasie można mówić o bilansowaniu i ewentualnych zyskach. Czy tak będzie także w razie szpitala Swissmedu?

Zakładamy, iż w naszym przypadku potrwa to 3-4 lata. Wynika to z faktu, iż mamy już pewne doświadczenie w prowadzeniu szpitala, który funkcjonuje w Gdańsku, i będziemy w warszawskiej placówce wdrażać swoje, wypracowane już procedury. Powinno to znacząco usprawnić działalność tej placówki. To są procedury, które zostały precyzyjnie zbadane i zweryfikowane poprzez Centrum Monitorowania Jakości. Ukoronowaniem tego jest przyznany nam w tym roku certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia, który otrzymaliśmy jako jedyny dotąd szpital w Gdańsku.Swissmed inwestuje nie tylko w szpital, zapowiadacie Kraj również otwieranie nowych przychodni. Gdzie one powstaną?

Prowadzimy rozmowy w kwestii przejęcia placówki ambulatoryjnej działającej w centrum Warszawy. Negocjacje prowadzone są z dwoma podmiotami. Ich finalizacja nastąpi pośrodku najbliższych dni. Przedsięwzięcie dotyczy przejęcia firmy prowadzącej placówkę wspólnie z jej siedzibą, wyposażeniem, bazą pacjentów i tak dalej Plany rozwoju zakładają również utworzenie placówki ambulatoryjnej przy powstającym na warszawskim Bródnie szpitalu Swissmedu (będzie to samodzielna placówka kierowania poprzez Swissmed Prywatny Serwis Medyczny), a również następnych usytuowanych w innych miastach Polski. Pod uwagę bierzemy Poznań, Wrocław, być może również Łódź. W tym przypadku nie będą to przejęcia, lecz budowa własnych placówek od podstaw. To są przedsięwzięcia zaplanowane na najbliższe kilka lat, lecz decyzje w kwestii wyboru miejsc chcemy podjąć jeszcze do końca roku 2011.Czy jesteście Kraj również zainteresowani przejmowaniem już działających szpitali?

Placówki już istniejące najczęściej obciążone są jakimiś wadami na przykład organizacyjnymi czy architektonicznymi., W czasie gdy my staramy się inwestować w infrastrukturę szpitala XXI wieku i dlatego budujemy szpital od postaw. Wolimy unikać umów dzierżawy i wchodzenia w bliżej nieokreślone mariaże udziałowców, akcjonariatu, które regularnie przeszkadzają w dobrym prowadzeniu działalności. Kapitałochłonność inwestycji szpitalnych jest wielka i wielkie jest również ryzyko ich prowadzenia. Środki, które trzeba użyć do przejęcia takich placówek, są bardzo spore. Oczywiście, jeżeli udałoby się nam przejąć placówkę bezpieczną, ze stabilną działalnością i na podstawie wieloletniej umowy, rozważylibyśmy to.Jakie są dalsze plany rozwoju Swissmedu?

W strategii naszej firmy jest pojawianie się w sporych miastach, w ośrodkach, gdzie funkcjonują prężne placówki medyczne, spore instytucje medyczne albo uniwersytety medyczne i gdzie jest spore zapotrzebowanie na prywatny serwis medyczny i usługi medyczne wysokiej jakości. Takie usługi mogą być oferowane na zasadach komercyjnych i finansowane z budżetu publicznego płatnika.

Jaki jest udział kontraktu z NFZ w strukturze przychodów firmy?

Od początku naszej działalności, a więc od 2003 roku, staraliśmy się, by kontrakt stanowił
ok. połowy naszych przychodów i tak jest odtąd. Tegoroczny kontrakt nie odbiega od tego standardu. Nieco mniej środków otrzymaliśmy jedynie na usługi w dziedzinie kardiochirurgii i w dziedzinie kardiologii inwazyjnej. Liczymy z kolei na powiększenie środków z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na zabiegi ratujące życie. To są bezpieczne procedury, na które jest spore zapotrzebowanie. Dają one bezpieczeństwo obrotu finansowego i bezpieczeństwo w sprawie rozliczeń z NFZ, bo są płatne bez limitów. Dotyczy to procedur wykonywanych w ramach kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyń. Swissmed jest jedym z nielicznych ośrodków w regionie, który wykonuje zabiegi powiązane z wszczepianiem stentów obwodowych.. Kupiliśmy w tym celu nowoczesny angiograf i zbudowaliśmy następną pracownię angiograficzną przeznaczoną do wykonywania tego typu zabiegów. Daje nam to poczucie bycia w awangardzie lokalnych usług medycznych. W okolicy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku świadczymy 24-godzinny 7-dniowy dyżur naczyniowy i kardiologiczny dla całego regionu obejmującego 2-milionową populację. Ten dział medycyny będzie poprzez nas wciąż rozwijany.Jak ocenia Pan sytuację finansowa firmy?

W roku 2010 przychody Swissmedu wyniosły powyżej 46 mln zł. W roku 2011 przewidujemy podobną wysokość, być może przyrost będzie dotyczył wspomnianych procedur ratujących życie. Bez pośpiechu stabilizujemy więc sprawy przychodów, teraz będziemy się zajmować „uszlachetnianiem” produktów, które oferujemy. Dokonujemy wyborów i transformacji. Skoro projekt szpitala w Gdańsku się powiódł, chcemy go powielić w Warszawie. Chcemy się rozwijać w formule organicznej, nie mamy zamiaru zrewolucjonizowania polskiej służby zdrowia. Mamy własną koncepcję, którą staramy się starannie realizować. To nieco inna formuła niż ta, która mówi o obecności w 30-tu miastach i chęci zajęcia 50-ciu proc. rynku polskiego.W jakim celu powstała firma PSM Prywatny Serwis Medyczny?

firma ta została utworzona w celu prowadzenia działalności w dziedzinie usług ambulatoryjnych.
firma zadebiutowała 15 marca 2011 na rynku NewConnect lecz działa w naszej ekipie kapitałowej już od kliku lat. Upublicznienie narzuca pewien reżim wewnętrzny dla pracowników, nie mówiąc już o standardach jakości dotyczących prowadzenia działalności. Na przyszłość będzie to również narzędzie do pozyskiwania dodatkowych środków. Im dłużej będziemy działać i dłużej będziemy weryfikowani poprzez rynek, tym łatwiej będzie nam pozyskać racjonalnych inwestorów. Mamy spore możliwości, tak aby dokonywać następnych akwizycji, tak aby realizować zamiary razem z nowymi inwestorami. Będzie to również narzędzie organicznego rozwoju dla tej firmy. Nie wykluczamy przejścia firmy na rynek kluczowy GPW. Wszystko zależy od tego, jak ułożymy stosunki z nowymi inwestorami. Warto podkreślić, iż to jest
firma prowadząca działalność ambulatoryjną, która posiada szerokie zaplecze szpitalne.. Dlatego cały mechanizm leczniczy może być wykonany w obrębie tej firmy. Może to być zachętą dla towarzystw ubezpieczeniowych do współpracy z nami. Tak faktycznie gdyż wszystko, co robimy w ramach firmy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny i w ramach firmy Swissmed Centrum Zdrowia, która jest w pierwszej kolejności operatorem szpitalnym, ma zachęcić operatorów ubezpieczeń do nawiązania z nami ściślejszej współpracy w dziedzinie leczenia, czy -mówiąc językiem tej branży– likwidowania szkód medycznych. to jest jeden z celów, który realizujemy.
Czym jest Realizujemy swoją koncepcję znaczenie w Leczenie R .