rehabilitacja przychodni co to znaczy

Co to jest Rehabilitacja w przychodni Biwakowa . Co znaczy: w przychodni Biwakowa Nadmorskie.

Czy przydatne?

Rehabilitacja w przychodni "Biwakowa" definicja

Co znaczy:

Nadmorskie Centrum Medyczne rozszerza usługiRehabilitacja w przychodni "Biwakowa"

Nadmorskie Centrum Medyczne wprowadziło do oferty jednej ze swoich placówek usługi w dziedzinie rehabilitacji. Poradnia i pracownia rehabilitacji rozpoczęła działalność 12 kwietnia 2010 roku w przychodni „Biwakowa” w Gdańsku Osowej.
gabinet mieści się przy ulicy Biwakowej 5. Z racji na brak umowy z NFZ świadczenia rehabilitacyjne, zarówno rady jak i zabiegi są odpłatne. W pracowni realizowane są zabiegi w dziedzinie: laseroterapii i krioterapii. Można skorzystać z zabiegów przy zastosowaniu ultradźwięków, pola magnetycznego, z zabiegów diadynamicznych, z zabiegów jonizacji i galwanizacji. Pacjenci mogą w tej placówce skorzystać również z ćwiczeń indywidualnych na przyrządach (fizykoterapia ), z naświetlania lampą solux, elektrostymulacji, masażu wibracyjnego i klasycznego. Istnieje również sposobność dobrania indywidualnych ćwiczeń, a również sposobność wykonywania zabiegów w domu pacjenta.

Nadmorskie Centrum Medyczne sp. z ograniczoną odpowiedzialnością (www.ncm.com.pl) posiada dziewięć przychodni na terenie Gdańska. To są przychodnie przy ulicy Biwakowej, przy ulicy Gdyńskiej, Gospody, Jagiellońskiej, Kilińskiego, Kołobrzeskiej, Piastowskiej i Świętokrzyskiej. Siedziba administracji mieści się w placówce przy ulicy Majewskich.

Nadmorskie Centrum Medyczne zatrudnia 350 pracowników etatowych, w tym powyżej 150 lekarzy. Fundamentalną opieką medyczną objętych jest powyżej 93 tysiące pacjentów. Liczba udzielanych porad specjalistycznych wynosi ok. 600 000 rocznie. Oferta usług świadczonych w poprzez Nadmorskie Centrum Medyczne jest szeroka i obejmuje: fundamentalną opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, diagnostykę obrazową i laboratoryjną, rehabilitację, stomatologię, działalność profilaktyczną i nocną i świąteczną obsługę chorych. Placówki prowadzi Nadmorskie Centrum Medyczne Firma z o.o. założona w grudniu 2000 roku. Prezesem Zarządu i dyrektorem jest Mieczysław Szulc-Cieplicki, wiceprezesem, dyrektorem do spraw medycznych – Barbara Reiter-Pawłowska.


Czym jest Rehabilitacja w przychodni znaczenie w Leczenie R .