remed samorządów co to znaczy

Co to jest Remedis: 27,3 mln zł dla ZOZ-ów i samorządów. Co znaczy: zł dla ZOZ-ów i samorządów.

Czy przydatne?

Remedis: 27,3 mln zł dla ZOZ-ów i samorządów definicja

Co znaczy:

Rekordowe wartości udzielanych pożyczekRemedis: 27,3 mln zł dla ZOZ-ów i samorządów

Wartość udzielonych w 2010 roku pożyczek poprzez firmę Remedis wyniosła 27 mln 306 tys. zł – to o powyżej 2 mln zł więcej niż zakładano w prognozach i o powyżej 20 mln więcej niż w całym 2009 roku. Firma świadczy usługi finansowe w sektorze ochrony zdrowia.
Przychody firmy ze sprzedaży w ubiegłym roku wyniosły 1 mln 964 tys. zł wobec prognozowanego 1 mln 692 tys. Natomiast zysk netto wynióśł 154 tys. zł w trakcie, gdy firma zakładała, iż uda jej się osiągnąć wartość 357 tys. zł. Jak informuje zarząd spółki, na rezultat netto wpływ miało dokonanie wyceny instrumentów finansowych (pożyczek i obligacji) w skorygowanej cenie nabycia.

Tendencja wzrostowa pożyczek udzielanych poprzez spółkę Remedis utrzymuje się od 2007 roku. W 2007 firma udzieliła pożyczek na kwotę 1,5 mln zł, w trakcie gdy w roku 2008 ich wartość osiągnęła 2,5 mln zł, a w 2009 roku 7,1 mln zł. firma w III kwartale 2010 udzieliła finansowania na łączną kwotę 9 mln zł. Wartość ta jest o powyżej 2 mln zł większa od wolumenu transakcji w całym 2009 roku.

Zysk netto spółki za trzy kwartały od stycznia do końca września 2010 roku wyniósł 112 tys. złotych wobec 9 tys. złotych utraty w analogicznym okresie roku 2009. Przychody netto ze sprzedaży spółki za 3 kwartały 2010 roku wyniosły 1,2 mln zł wobec 308 tys. złotych w tym samym okresie roku 2009. 18 listopada 2010 firma debiutowała na alternatywnym rynku obrotu New Connect.

Remedis Spółka akcyjna zajmuje się udzielaniem pożyczek finansowych, świadczeniem usług doradczych i finansowych w dziedzinie restrukturyzacji, pośrednictwem w udzielaniu kredytów, factoringiem, sporządzaniem analiz finansowych, programów naprawczych i wykupem wierzytelności. Usługi te firma kieruje do zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego.


Czym jest Remedis: 27,3 mln zł dla ZOZ znaczenie w Leczenie R .