remed debiut newconnect co to znaczy

Co to jest Remedis: debiut na NewConnect. Co znaczy: Remedis, spółka świadcząca usługi finansowe.

Czy przydatne?

Remedis: debiut na NewConnect definicja

Co znaczy:

firma pozyskuje finansowanieRemedis: debiut na NewConnect

Remedis, spółka świadcząca usługi finansowe dla szpitali, planuje 19 listopada debiut na New Connect. >firma planuje przeznaczyć zdobyte w ten sposób finansowanie na udzielanie pożyczek dla placówek medycznych.
W pierwszym dniu notowania emitowanych będzie 1,7 mln praw do akcji zwyczajnych serii D o wartości nominalnej dziesięć groszy każda. >firma Remedis z wyemitowanych w 2010 roku obligacji pozyskała łącznie 8 413 185 zł. W III kwartale 2010 >firma zanotowała znaczną poprawę wyników finansowych w porównaniu z III kwartałem 2009 roku. >firma w III kwartale 2010 udzieliła finansowania na łączną kwotę 9 mln zł. Wartość ta jest o powyżej 2 mln zł większa od wolumenu transakcji w całym 2009 roku. Zysk netto spółki za trzy kwartały od stycznia do końca września 2010 roku wyniósł 112 tys. złotych wobec 9 tys. złotych utraty w analogicznym okresie roku 2009. Przychody netto ze sprzedaży spółki za 3 kwartały 2010 roku wyniosły 1,2 mln zł wobec 308 tys. złotych w tym samym okresie roku 2009. Osiągnięte wyniki zostały zrealizowane przez: pozyskanie nowych klientów korzystających z proponowanych poprzez spółkę instrumentów finansowych, rozszerzenie gamy oferowanych instrumentów finansowych. Remedis Spółka akcyjna zajmuje się udzielaniem pożyczek finansowych. Świadczeniem usług doradczych i finansowych w dziedzinie restrukturyzacji, pośrednictwem w udzielaniu kredytów, factoringiem sporządzaniem analiz finansowych programów naprawczych i wykupem wierzytelności. Usługi te >firma kieruje do zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego.Czym jest Remedis: debiut na NewConnect znaczenie w Leczenie R .