remed umowa co to znaczy

Co to jest Remedis: umowa na 777 tys. zł. Co znaczy: Remedis firma świadcząca usługi finansowe w.

Czy przydatne?

Remedis: umowa na 777 tys. zł definicja

Co znaczy:

Zawarcie kolejnej umowyRemedis: umowa na 777 tys. zł

Remedis firma świadcząca usługi finansowe w sektorze ochrony zdrowia udzieliła apożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na kwotę 777 tys. złotych. By pozyskać finansowanie na udzielenie pożyczki firma przeprowadziła emisję obligacji.
Wartość tych obligacji to 777 tys. złotych. Termin wykupu obligacji to 1 grudnia 2013 roku. Remedis Spółka akcyjna zajmuje się udzielaniem pożyczek finansowych, świadczeniem usług doradczych i finansowych w dziedzinie restrukturyzacji, pośrednictwem w udzielaniu kredytów, factoringiem, sporządzaniem analiz finansowych, programów naprawczych i wykupem wierzytelności. Usługi te firma kieruje do zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego. Tendencja wzrostowa pożyczek udzielanych poprzez Spółkę Remedis Spółka akcyjna utrzymuje się od 2007 roku. W 2007 firma udzieliła pożyczek na kwotę 1,5 mln zł, w trakcie gdy w roku 2008 ich wartość osiągnęła 2,5 mln zł, a w 2009 roku 7,1 mln zł. firma w III kwartale 2010 udzieliła finansowania na łączną kwotę 9 mln zł. Wartość ta jest o powyżej 2 mln zł większa od wolumenu transakcji w całym 2009 roku. Zysk netto spółki za trzy kwartały od stycznia do końca września 2010 roku wyniósł 112 tys. złotych wobec 9 tys. złotych utraty w analogicznym okresie roku 2009. Przychody netto ze sprzedaży spółki za 3 kwartały 2010 roku wyniosły 1,2 mln zł wobec 308 tys. złotych w tym samym okresie roku 2009. 18 listopada 2010 firma debiutowała na alternatywnym rynku obrotu New Connect.


Czym jest Remedis: umowa na 777 tys. zł znaczenie w Leczenie R .