laboratorium rentowne co to znaczy

Co to jest Rentowne laboratorium. Co znaczy: laboratorium Za oddaniem laboratorium diagnostycznego.

Czy przydatne?

Rentowne laboratorium definicja

Co znaczy:

wydatek badania powinien wynosić od 2,5 do 7 złRentowne laboratorium

Za oddaniem laboratorium diagnostycznego w outsourcing przemawiają spore wydatki utrzymania i brak środków na inwestycje. Lecz zarabiać umieją także laboratoria należące do struktur szpitalnych. Rentowność uzyskują przez większą liczba realizowanych badań.
Outsourcing regularnie bywa częścią programu restrukturyzacji szpitala. Tak było w razie stołecznego Szpitala Wolskiego. W 2007 roku wdrożono outsourcing diagnostyki laboratoryjnej i tak rozpoczęła się współpraca z spółką Diagnostyka z Krakowa. Współpraca, na której szpital oszczędza rocznie kilkaset tys. złotych.

Na kłopoty outsourcing

Szpitale decydują się na wydzielenie laboratorium ze swoich struktur, gdyż wydatki utrzymania jednostki przewyższają ich możliwości. Problemem jest także brak środków na inwestycje – dostosowanie laboratorium do obwiązujących regulaminów, zakup nowego sprzętu, modernizacje pomieszczeń. Okoliczności nawiązania współpracy przebiegają zwykle wg następującego schematu: zewnętrzna spółka dzierżawi stare laboratorium, remontuje je i wyposaża, wprowadza obowiązujące standardy i podpisuje kontrakt na świadczenie określonej liczby poszczególnych rodzajów testów laboratoryjnych. Strony ustalają kwoty za badania, a wykonawca świadczy usługi codziennie tygodnia poprzez 24 godziny na dobę.

Setki tys. złotych w kasie szpitala

Szpital Wojewódzki w Koszalinie zdecydował się oddać Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w outsourcing właśnie z racji na spore wydatki utrzymania. >>wydatek działalności laboratorium w 2008 roku wyniósł powyżej 4,5 mln zł. Placówka w drodze przetargu wybrała firmę Alab Laboratoria Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z Warszawy, która od maja br. odpowiada za tę jednostkę. – Podpisaliśmy trzyletnią umowę. spółka zagwarantowała przejęcie 28 pracowników laboratorium na dotychczasowych warunkach. Przejęci zostali również pracownicy zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych. Szacunkowa wartość roczna zamówienia wynosi powyżej 3,5 mln zł. Szacujemy, iż rocznie oszczędności dla szpitala wyniosą ok. 200–300 tys. zł. Równocześnie prowadzone są rozmowy z spółką Alab w kwestii koncepcji modernizacji albo budowy laboratorium spełniającego wymogi ustawowe dla obiektów medycznych – mówi Monika Zaremba, rzecznik szpitala.

Niższe wydatki, wyższa jakość

Szpital Wojewódzki w Koszalinie od wielu lat świadczył usługi laboratoryjne podmiotom zewnętrznym, a więc innym szpitalom, niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej, indywidualnym praktykom lekarskim, gabinetom weterynaryjnym i osobom indywidualnym. W skali roku laboratorium wykonywało ok. 350 tys. badań. Oczekiwaną korzyścią z oddania go w outsourcing jest zarówno zredukowanie wydatków, jak i wyższa jakość badań.

Zewnętrzna spółka sieciowa jest w stanie podołać takiemu wyzwaniu – wykorzystując sukces skali ma sposobność negocjowania cen z dostawcami sprzętu i odczynników, a usługi dostarcza taniej niż pojedyncze laboratorium szpitalne, które działa wyłącznie na swoje potrzeby.

Szpitale także chcą zarabiać

Nie zawsze jednak kalkulacja wydatków przemawia za wydzieleniem laboratorium ze struktur szpitala. Aczkolwiek Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce rozważał taką opcję, ekonomicznie bardziej opłacalne okazało się zachowanie istniejącego status quo. Zamiast wyoutsourcować ten region usług, placówka złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie przebudowy i modernizacji Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, w skład którego wchodzi laboratorium analityczne i mikrobiologiczne. – Laboratorium mikrobiologiczne nie spełnia wszystkich norm wymaganych przepisami prawa, a zmodernizowanie posiadanej infrastruktury jest niezbędne do zabezpieczenia możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych. Celem naszego przedsięwzięcia jest poprawa jakości realizowanych badań diagnostycznych, podniesienie bezpieczeństwa i ochrona pacjentów, pracowników i środowiska naturalnego przed zagrożeniami bakteriologicznymi i powiększenie efektywności zastosowania posiadanego zaplecza technicznego i kompetencji pracowników – mówi Marianna Zambrzycka, dyrektor SZZOZ w Rudce.

Szczegółowa struktura finansowania wydatków projektu obejmuje prace powiązane z przebudową i modernizacją laboratorium mikrobiologicznego wspólnie z pierwszym wyposażeniem na kwotę 1 855 559 zł, dostawę aparatury diagnostycznej dla laboratorium (dostawa automatycznego fluorescencyjnego mechanizm hodowli i oznaczania lekowrażliwości prątków gruźlicy i analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości sposobem turbimetryczną) – na kwotę 412 000,00 zł. Umowa o przekazanie środków zostanie zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego najprawdopodobniej w IV kwartale br.

Podnieść rentowność

W laboratorium realizowane będą badania dla pacjentów ambulatoryjnych i oddziałów szpitalnych. W 2008 roku na dzień wykonywano średnio 20 badań, w skali roku – 4500.

– W 2009 było to już średnio 37 badań na dzień, rocznie – 8500 (tylko z mikrobiologii), co świadczy o zwiększającym się zainteresowaniu jednostek zewnętrznych liczbą zlecanych badań, jak także o poprawie jakości procesu terapeutycznego w naszym zespole – podkreśla Marianna Zambrzycka.

Realizacja projektu pozwoli na pomniejszenie zmiennych części jednostkowego kosztu badania diagnostycznego, powiększenie możliwości ilości i rodzaju realizowanych badań przy użyciu istniejących zasobów i w sposób ważny wpłynie na przyrost możliwości sprzedaży usług diagnostycznych do sieci lecznictwa otwartego i zamkniętego. – Laboratorium mikrobiologiczne obecnie pracuje na jedną zmianę, modernizacja pozwoli na wprowadzenie wg potrzeb dłuższego czasu pracy. Skróci się także czas oczekiwania na wyniki badań – ocenia dyrektor szpitala w Rudce.

Opłacalna inwestycja

Na inwestycje w laboratorium postawił także Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Tamtejszy Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wzbogacił się o najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Jest nim pełna linia automatyczna wspólnie z analizatorami do badań biochemicznych, immunochemicznych i wirusologicznych - Siemens StreamLAB. W Europie linia w takiej konfiguracji pracuje tylko w Hiszpanii, Francji i Holandii. Na świecie takich mechanizmów jest 140, z czego 70 w stanach zjednoczonych ameryki.

Linia przeprowadza kompleksowo i bardzo błyskawicznie analizę pobranych próbek. Zapewnia również pełną ochronę pracowników przed kontaktem z materiałem pobranym do badań i umożliwia pomniejszenie o dwie trzecie ilości pobieranego materiału od chorych. Zakres badań możliwych do wykonania obejmuje wszystkie standardowe i specjalistyczne analizy z pobranych próbek, na przykład:analizatory tej linii z jednej próbki materiału mogą oznaczyć markery nowotworowe, poziom hormonów, glukozy, cholesterolu czy także rodzaj wirusów występujących we krwi, w tym HIV. Umowa z dostawcą urządzenia zakłada jego trzyletnią dzierżawę wspólnie z dostawami niezbędnych odczynników. Gorzowska lecznica zapłaci za to niecałe 4 mln zł.

wg Wioletty Regulskiej, kierownik laboratorium dzięki nowemu nabytkowi wydatki badań będą niższe niż dotychczas, a szpital może znaczenie poszerzyć własną ofertę dla zleceniodawców zewnętrznych. Aktualnie w laboratorium gorzowskiego szpitala przeprowadza się na tym sprzęcie około 1,5 tys. badań na dzień.

Laboratorium a ogólna kondycja szpitala

Decyzja o tym, czy oddać laboratorium w outsourcing czy także pozostawić w strukturach szpitala, wymaga od placówek dogłębnej analizy ekonomicznej. Oba rozwiązania mają swoich zwolenników i mogą przynosić wymierne korzyści. Ewa Świątkowska, wiceprezes Krajowej Porady Diagnostów Laboratoryjnych przyznaje, iż przypadek laboratoriów zależy od ogólnej kondycji finansowej szpitali. Jeżeli jest ona zła, ogranicza się środki finansowe na działalność, a więc redukuje zatrudnienie personelu, wymienia mechanizm pracy z dyżurowego na zmianowy i ogranicza opłaty na zakupy zestawów odczynnikowych, by przez ograniczenie dostępności do badań diagnostycznych robić oszczędności. – Ogranicza się możliwości laboratorium do świadczenia usług dla zleceniodawców zewnętrznych, a tym samym ogranicza się jego dochody i minimalizuje rentowność– ocenia wiceprezes KRDL.

by ocenić rentowność medycznego laboratorium diagnostycznego wystarczy monitorować, jak w następnych latach jego działalności kształtuje się średni >>>wydatek badania laboratoryjnego i ocenić, czy wzrasta on czy maleje. – W dobrze zarządzanych laboratoriach szpitalnych średni >>>>wydatek badania mieści się w granicach 2,5 – 7 zł (w zależności od specyfiki realizowanych badań). Lecz są takie jednostki, gdzie średni >>>>>wydatek badania wynosi 10 – 15 zł, i to właśnie one wymagają wdrożenia działań naprawczych. W naszym państwie laboratoria regularnie są postrzegane jako ośrodek tworzenia wydatków. W czasie gdy są tak doskonałym źródłem dochodu, iż sporo spółek konkuruje ze sobą i zostają one wyprowadzone ze struktur szpitali. Nawet projekt nowej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wyeliminował medyczne laboratorium diagnostyczne ze struktur szpitali i przeniósł je tylko do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – mówi Ewa Świątkowska.

Jej zdaniem utrzymanie laboratorium w strukturach szpitala jest istotne także z racji na utrzymanie zespołów pracowników, którzy poprzez sporo lat wypracowali pozytywne stosunki ze sobą, tworząc ekipy fachowców z sporym doświadczeniem zawodowym i wiedzą o pacjencie i wypracowanych kontaktach z zespołem lekarzy.


Czym jest Rentowne laboratorium znaczenie w Leczenie R .