rewolucyjne zmiany co to znaczy

Co to jest Rewolucyjne zmiany w dokumentacji medycznej. Co znaczy: zmiany w dokumentacji medycznej.

Czy przydatne?

Rewolucyjne zmiany w dokumentacji medycznej definicja

Co znaczy:

Nowe regulaminy wpłyną na placówki medyczneRewolucyjne zmiany w dokumentacji medycznej

Nowe rozporządzenie w kwestii dokumentacji medycznej to najprawdopodobniej jeden z głownych aktów prawnych w dziedzinie informatyki zdrowotnej i w ogóle kierowania wiadomością w ochronie zdrowia, który może zmienić oblicze polskich placówek ochrony zdrowia.
Krzysztof NyczajAutor: Krzysztof Nyczajniewiele kto na razie zdaje sobie sprawę jak ogromne zmiany on przyniesie. A zmiany te są wręcz rewolucyjne. Pierwsza to zniesienie obowiązku stosowania poprzez lekarzy podpisu elektronicznego przy tworzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) i tak zwany elektronicznych znaczników czasu w celu oznaczenia czasu wytworzenia dokumentacji medycznej. Dotychczasowe zapisy w tej kwestii zastąpiono opisem minimalnej funkcjonalności mechanizmu informatycznego, który powinien być służący do obsługiwania elektronicznej dokumentacji medycznej. Nie znaczy, to jednak iż pomniejszony został reżim w dziedzinie bezpieczeństwa czy autoryzacji osoby tworzącej dokumentacje. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia jedynie wykorzystanie innych rozwiązań w tym zakresie, które mogą być równie skuteczne. To po pierwsze. Druga zmiana to: zniesienie de facto zakazu outsourcingu obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. Dotychczasowe zapisy były bardzo restrykcyjne. Mówiły wprost, iż "Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana w zakładzie, gdzie została sporządzona". Mając na uwadze, iż mechanizmy informatyczne obsługujące EDM to mechanizmy bardzo zaawansowane technologicznie, tylko nieliczne zakłady opieki zdrowotnej mogły sobie pozwolić na zakup takich mechanizmów. W razie praktyk lekarskich na przykład lekarza rodzinnego wdrażanie EDM było zwyczajnie nieopłacalne. Ten zapis w sporym stopniu zablokował na sporo lat postęp mechanizmów EDM w placówkach ochrony zdrowia. Aktualnie zapis ten został zastąpiony brzmieniem: "Dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana poprzez podmiot, który ją sporządził". Jedna drobna zmiana wyrazów "w zakładzie" na " poprzez podmiot" wymieniła diametralnie warunki organizacyjne w jakich funkcjonują placówki ochrony zdrowia. Aktualnie każdy doktor dla rodziny zamiast kupowania skomplikowanych mechanizmów, będzie mógł sobie wykupić usługę w spółce zewnętrznej umożliwiającej wytwarzanie ) i przechowywanie dokumentacji medycznej. Oczywiście przechowywanie "na zewnątrz" dokumentacji medycznej musi być zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, jest to niezbędne będzie podpisanie z spółką zewnętrzną stosownej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Spółka oferująca usługę w dziedzinie tworzenia i przechowywania EDM będzie musiała spełniać wymogi wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie powinno się zdecydowanie przyczynić do rozpowszechnienia elektronicznej dokumentacji medycznej, co jest sprawą najważniejszą dla powodzenia kilku ogólnopolskich projektów informatycznych finansowanych ze środków unijnych, w tym "Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" za blisko 1 mld zł. platforma ta będzie służyć m.in do zamiany elektronicznej dokumentacji medycznej między placówkami opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wpłynie z pewnością na podniesienie jakości danych statystycznych, a to właśnie sprawą elektronizacji dokumentacji medycznej. Aktualnie sprawozdania statystyczne dla Ministerstwa Zdrowia ) i GUS przygotowane są w placówkach ochrony zdrowia przeważnie autonomicznie jest to przez odrębne wprowadzanie danych do mechanizmów statystycznych obsługiwanych ; poprzez Ministerstwo Zdrowia (Informacyjny Mechanizm Statystyki Medycznej). Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej przyczyni się do stopniowej automatyzacji tego procesu, co wpłynie na jakość danych danych. Docelowo sprawozdania statystyczne powinny być generowane ; poprzez placówki ochrony zdrowia automatycznie jest to opierać się na danych pobieranych z elektronicznej dokumentacji medycznej.

Nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej weszło w życie 1 stycznia 2011 roku.Czym jest Rewolucyjne zmiany w znaczenie w Leczenie R .